Selvitys: hyvinvointialueille yli 3,2 miljardin euron sairaalainvestoinnit viidessä vuodessa

keskiviikko 23.03.2022 | Tilatietopalvelu, Maakuntien tilakeskus, Hyvinvointialue

Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan nykyisillä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai hankesuunnittelussa tilainvestointeja yli kuudella miljardilla eurolla. Vaikka uusien hyvinvointialueiden aloittaminen hämärtää tulevien investointien ennustettavuutta, näyttäisi siltä, että vuosina 2022–2026 olisi kuitenkin toteutumassa yli 3,2 miljardin investoinnit. Suurimmat yksittäiset hankkeet keskittyvät Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Varsinais-Suomeen ja Pohjanmaalle.

”Sairaanhoitopiirien suunnitelmien mukaan vuosina 2022–2026 olisi valmistumassa rakennus-, perusparannus- ja peruskorjausinvestointeja noin 3,2 miljardin euron arvosta. Mittaluokka on jokseenkin sama kuin viime vuoden selvityksessämme. Sen sijaan seuraavalle 10 vuodelle osuvien hankkeiden lukumäärä ja näin myös kokonaiskustannusarvio ovat kasvussa. Tosin suunnitelmien epävarmuus kasvaa merkittävästä ensimmäisten vuosien jälkeen”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen tietopalvelujohtaja Ari Maaninen.

Edelliseen Maakuntien tilakeskuksen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointien selvitykseen piirit ilmoittivat tulevalle 10 vuodelle yhteensä 170 käynnissä tai suunnitteilla olevaa hanketta. Tänä vuonna hankkeita listattiin noin 190 kappaletta, joiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio olisi toteutuessaan noin kuusi miljardia euroa.

Hankkeiden kestoajalle tasaisesti jaettuna vuosittaiset kustannukset näyttäisivät asettuvan lähivuosina kuitenkin samalle tasolle aiempien hankekyselyiden kanssa. Trendi kustannusten kehityksessä vaikuttaisi jopa olevan laskeva. Osittain trendiä selittää kustannusarvioiden epävarmuuden kasvu tarkastelujakson pidentyessä. Toisaalta laskeva trendi tukee näkemystä, että investointihuippu olisi pian jäämässä taakse.

”Vuodesta 2018 tekemiemme selvitysten perusteella Suomen sairaalarakentamisen toinen investointibuumi on lopuillaan. Ensimmäistä huippukautta elettiin 1950–1970-luvuilla, jolloin rakennettiin keskussairaalaverkosto. Nyt vuorossa ovat näiden sairaaloiden uudistamis- ja korvaushankkeet. Monin paikoin urakat ovat jo valmistuneet tai lähivuosina valmistumassa”, taustoittaa Maaninen.

Hyvinvointialueiden välillä suuria eroja asukaskohtaisissa tilainvestoinneissa

Maakuntien tilakeskuksen vuoden 2022 sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointiselvityksen mukaan kokonaiskustannuksiltaan ja bruttopinta-aloiltaan kolme suurinta käynnissä tai suunnitteilla olevaa hanketta ovat Laakson sairaala Helsingissä sekä Tampereen ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden uudistamishankkeet. Näiden yhteenlasketut kustannukset olisivat toteutuessaan noin 2,2 miljardia euroa, kun kymmenen suurimman hankkeen kokonaisarvoksi on arvioitu noin 3,8 miljardia euroa.

”Osalla hyvinvointialueista suurimmat rakennushankkeet ovat jo takana. Pienimmät eli alle 500 euron asukaskohtaiset investoinnit olisivat näillä näkymin toteutumassa seuraavan kymmenen vuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa. Suurimmat asukaskohtaiset investoinnit, yli 2 000 euroa per asukas, puolestaan kohdistuisivat Pohjois-Pohjanmaalle, jossa käynnissä on yliopistollisen sairaalan kokonaisuudistaminen. Myös Kanta-Hämeessä on uusimpien tietojen mukaan suunnitteilla yli 2 000 euron asukaskohtaisia investointeja”, Maaninen sanoo.

Maakuntien tilakeskuksen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien investointiselvitys 2022

Maakuntien tilakeskus toteutti 10.1.–11.2.2022 digitaalisen investointitietojen ilmoituspalvelunsa avulla kyselyn Manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille niiden peruskorjaus-, perusparannus- ja uudisrakentamishankkeista. Selvityksen otettiin mukaan hankkeet, joiden arvioitu valmistumisajankohta osui vuosille 2022–2026 ja joiden kustannusarvioksi ilmoitettiin yli 0,5 miljoonaa euroa. Investointikustannuksiin laskettiin rakentamisen ja kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset. Selvityksessä on mukana myös hankkeita, jotka valmistuvat vasta vuoden 2026 jälkeen, mutta ovat jo käynnistyneet tai niistä on tehty investointipäätös.

Selvityksen tietoja käytetään valtakunnallisen tilannekuvan saamiseksi sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointien laajuuksista, kestoista ja kustannuksista. Tietoja voidaan hyödyntää myös uusien hyvinvointialueiden valmistelussa sekä niiden käyttöön tarvittavien sote-tilojen investointisuunnitelmien laatimisessa ja arvioimisessa.

Vuodesta 2023 lähtien Maakuntien tilakeskus toimii laissa hyvinvointialueesta (611/2021) mainittuna valtakunnallisena toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Osaamiskeskuksen yksi lakisääteisistä tehtävistä on antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen.

Katso myös

Lisätietoja medialle

  • Stana Porvali, viestinnän asiantuntija, Maakuntien tilakeskus, p. 029 471 2032, stana.porvali@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa arjen tilahallinnan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa