Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ensijoukossa kehittämässä tilajohtamista

torstai 19.05.2022 | Uutiskirjeet, Hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos otti ensimmäisten pelastuslaitosten joukossa käyttöönsä Modulo-tilatietopalvelun syksyllä 2020. Siitä lähtien se on aktiivisesti hyödyntänyt tilatietopalvelua, jolla tuetaan arjen tilahallintaa ja strategista päätöksentekoa. Kiitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen aktiivisen kehittämisotteen Moduloa on myös kehitetty edelleen erityisesti pelastuslaitosten näkökulmasta.

”Modulon käyttöönotto oli vaivatonta. Kokosimme yhteen käytössämme olevien tilojen perustiedot, yksinkertaistetut pohjakuvat ja sisäänvuokrasopimukset. Nyt kun data on yhdessä paikassa helppokäyttöisessä ja ajantasaisessa muodossa, sitä ei tarvitse enää etsiä. Tämä on säästänyt merkittävästi aikaa. Modulo on auttanut meitä muutenkin tehostamaan toimintaamme ja lisäämään käytössämme olevien tilojen kustannustehokkuutta”, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen entinen palvelupäällikkö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kiinteistövalmistelija Mikko Ilmonen.

Kokonaiskuvalla selkeyttä vuokrien jyvitykseen

Pelastuslaitokset toimivat monenlaisissa tiloissa. Asemien käytöstä aiheutuu hyvin erilaisia kustannuksia esimerkiksi rakennuskohtaisten muutos- tai korjaustarpeiden takia. Ilmosen mukaan Modulo on auttanut luomaan täsmällistä tilannekuvaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiloista. Samalla pelastuslaitos on saanut käyttöönsä uusia työkaluja esimerkiksi tilatarpeiden suunnitteluun ja budjetointiin.

”Modulon avulla näemme, missä ja minkälaisia tilamme ovat, mihin niitä käytetään, millaisia kustannuksia niistä aiheutuu ja miten eri tilojen vuokrat muodostuvat. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on kahdeksan välittömässä valmiudessa olevaa paloasemaa ja kaksi valmiusasemaa. Lisäksi sopimuspalokuntia on 30”, Ilmonen taustoittaa ja jatkaa:

”Keski-Uudenmaan ensihoitoyksiköt on sijoitettu mainitsemilleni kymmenelle asemalle sekä neljälle erilliselle ambulanssiasemalle. Ensihoitopalveluiden tuottaminen hyvinvointialueelle edellyttää myös ensihoidon käytössä olevien tilojen kustannusten selvittämistä. Koska suuri osa paloasemien tiloista on ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteiskäytössä, vuokrahintojen jyvitys on tärkeää.”

Kohti yhtenäisiä tilatietoja ja tilajohtamisen toimintamalleja

Suomessa toimii tällä hetkellä 22 pelastuslaitosta, joiden käytössä on noin 300 paloasemaa. Suurin osa pelastuslaitosten tiloista on tällä hetkellä vuokrattu kunnilta.

”Pelastuslaitokset ovat noudattaneet toisistaan poikkeavia käytänteitä asemiensa tilojen vuokrauksessa, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Lisäksi joissain tapauksissa tiedot käytössä olevista tiloista ovat olleet hajallaan. Keski-Uudenmaalla kunnat ovat vuokranneet tilat pelastuslaitokselle. Ennen Moduloa meillä ei pelastuslaitoksella kuitenkaan ollut juurikaan työkaluja tilojen vuokrakäytäntöjen hoitamiseen. Yhtenäiset ja läpinäkyvät tilahallinnan ja -johtamisen toimintamallit toivotettiinkin avosylin tervetulleiksi”, Ilmonen toteaa.

Modulo-tilatietopalvelun avulla Maakuntien tilakeskus on myös yhtenäistänyt vapaaehtoisten pelastuslaitosten kanssa niiden tilatietoja ja -johtamisen toimintamalleja. Koottujen tila- ja kustannustietojen avulla voidaan nyt esimerkiksi tuottaa luotettavaa vertailutietoa koko julkishallinnon tarpeisiin. Tiedot ja vakiintuneet toimintamallit tukevat valtakunnallisesti myös käynnissä olevaa sote- ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja sen kehittämistavoitteita.

Lue lisää:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa