Satasote käyttöönotti ensimmäisenä hyvinvointialueena Modulo-tilatietopalvelun

tiistai 02.11.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia

Kuva: Satasairaala

Satakunnan hyvinvointialue Satasote ja Maakuntien tilakeskus käynnistivät alkusyksystä ensimmäisen hyvinvointialueen Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojektin. Satasotesta tuli pilottikumppani, joka kokemuksillaan ja näkemyksillään on tuonut Modulon kehittämiseen hyvinvointialueen näkökulmaa. Yhteisenä tavoitteena on tilatietojen avulla turvata hyvinvointialueen asukkaiden käyttöön parhaat mahdolliset julkiset tilat.

”Olemme tiiviissä yhteistyössä kehittäneet Moduloa juuri hyvinvointialueen tarpeisiin. Lisäksi olemme tuottaneet alueen kunnille, sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille sekä pelastuslaitoksille suositeltavia toimintamalleja ja ohjeistuksia, jotta saamme koottua tarvittavat tiedot sote- ja pela-uudistukseemme. Yhteistyön tulokset hyödyttävät kaikkia Suomen hyvinvointialueita, niiden valmisteluun osallistuvia ja lopulta myös asukkaita terveinä, turvallisina ja tarkoituksenmukaisina tiloina”, Satasoten kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka kertoo.

Tilatietopalvelulla ja valtavalla digiloikalla kohti tiedolla johtamista

Hietapakka näkee tilatietojen kokoamisen Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun hyödyttävän hyvinvointialueiden valmistelua huomattavasti. Se tarjoaa monelle alueen sote-toimijalle myös valtavan digiloikan.

”Kun data on koottu yhteen paikkaan, saamme muodostettua helposti kokonaiskuvan käytössämme olevista tiloista, niiden kustannuksista ja uusista investoinneista. Näemme kohteet kartalla ja tietoja voidaan myös vertailla ja tarvittaessa jakaa raportteina eri toimijoille. Tämä on alueen yhtenäisen tilahallinnon kannalta suuri muutos. Siirtyminen mututiedosta tiedolla johtamiseen on tärkeä edistysaskel”, Hietapakka kuvailee.

Modulon tärkeimpiin ominaisuuksiin Hietapakka nimeää tietojen ylläpidon, vertailtavuuden ja raportoinnin helppouden. Siksi hän kannustaa muitakin hyvinvointialueita aktiiviseen yhteistyöhön Maakuntien tilakeskuksen kanssa:

”Modulo-tilatietopalvelu tukee paitsi valmistelua myös hyvinvointialueen strategista päätöksentekoa ja tilahallinnon toimintatapojen kehittämistä. Pian Moduloa käytetään myös alueen arjen tilahallinnassa, kun Maakuntien tilakeskus toimii hyvinvointialueiden omana osaamiskeskuksena.”

Toimitilavalmistelijoiden verkostosta arvokasta tukea valmisteluun

Satakunnan hyvinvointialue ymmärsi nopeasti nykytilaselvitystään tehdessä, että kannattaa käydä keskustelua eri sote- ja pela-toimijoiden kesken ja jakaa kokemuksia sekä parhaita käytäntöjä.

”On hienoa, että tilakeskus kokosi hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilavalmistelijoiden verkoston. Se on otettu VATE-piireissä innokkaasti vastaan. Saamme käyttöömme kaiken sen tiedon ja kokemuksen, jota Maakuntien tilakeskuksella on. Enää ei tarvitse yksin mietiskellä, miten tietoja kootaan ja miten oman alueen tilatietojen päivittäminen etenee muihin nähden, vaan meillä on tälle oma foorumi”, Hietapakka kertoo.

Hietapakka uskoo, että toimitilavalmistelijoiden verkostolle tai vastaavalle on käyttöä myös tulevaisuudessa. Hyvinvointialueiden yhteisille askelmerkeille, käytännön ohjeille ja Modulo-tilatietopalvelun kehittämiselle on jatkossakin tarvetta – etenkin kun Maakuntien tilakeskus toimii laissa hyvinvointialueista nimettynä osaamiskeskuksena.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa