Pirkanmaan pelastuslaitos otti käyttöönsä tilatietopalvelun

perjantai 03.12.2021 | Uutiskirjeet, Maakuntien tilakeskus, Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia

Pirkanmaan pelastuslaitos aloitti syyskuussa kolmen muun pelastuslaitoksen kanssa Modulo-tilatietopalvelun käyttöönoton. Modulo oli Pirkanmaan pelastuslaitokselle jo entuudestaan tuttu, joten palvelun hyötyihin kohdistui suuria odotuksia. Erityisesti mahdollisuudet kustannusten hallintaan, ajankäytön tehostamiseen sekä päätösten perustelemisen tueksi herättivät kiinnostusta.

”Tilatietopalvelun käyttöönottoprojekti on lähtenyt liikkeelle hyvin. Erilaisten aineistojen, kuten pohjakuvien, kerääminen on teettänyt jonkin verran työtä, mutta ainahan projektien alku, kun kaikki on uutta. Uskon, että tilatietopalvelun myötä tilojemme kustannustehokkuus paranee, toimintamme tehostuu ja aikaa säästyy, kun kaikki data on koottu yhteen digitaaliseen paikkaan ajantasaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa”, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tekninen päällikkö Joni Hakala toteaa.

Tilatietopalvelun avulla kokonaiskuva tiloista ja niiden kustannuksista

Hakalan mukaan tila-ajattelu on ollut Pirkanmaan pelastuslaitoksella melko vierasta, samoin erilaiset tiloihin liittyvät luokittelut ja ryhmittelyt. Tilatietopalvelu auttaa luomaan kokonaiskuvan Pirkanmaan pelastuslaitoksella käytettävissä olevista tiloista: missä ja minkälaisia ne ovat, mihin niitä käytetään ja minkälaisia kustannuksia niistä syntyy. Kokonaiskuva tiloista ja niiden kustannuksista puolestaan antaa työkaluja muun muassa tilatarpeiden suunnitteluun, budjetointiin, ajanhallintaan sekä mahdollisten investointi- ja muutostarpeiden perustelemiseen.

”Pelastuslaitokset toimivat erilaisissa tiloissa, joista suurin osa on vuokrattuja ja loput sopimuspalokuntien omistamia. Tiloihin liittyy erilaisia kustannuksia nyt ja tulevaisuudessa esimerkiksi korjaustarpeiden vuoksi. Pirkanmaalla on 63 paloasemaa, joista kymmenellä tuotetaan myös ensihoitopalveluja. Ympärivuorokautisesti toimivien paloasemien lisäksi meillä on 47 vapaapalokuntaa”, Pirkanmaan pelastuslaitoksen taloussuunnittelija Krista Kurppa pohjustaa ja jatkaa:

”Vuokrahintojen jyvitys samoissa tiloissa toimivan ensihoidon kanssa on pelastuslaitoksille tärkeää. Tilatietopalvelusta saatavat visuaaliset pohjakuvat auttavat konkreettisesti hahmottamaan käytössä olevia tiloja ja pysymään kartalla niiden kustannuksista. Tämä helpottaa talouden suunnittelua. Toivon, että myös vuokrahinnat ja niiden kehityksen läpinäkyvyys havainnollistuvat Modulon avulla.”

Kerran vuodessa päivittyvästä sopimuskannasta arjen tilatietoon

Tilatietopalvelun käyttöönottoprojektissa pelastuslaitosten käytössä olevien tilojen tiedot, yksinkertaistetut pohjakuvat ja sisäänvuokrasopimukset kootaan yhteismitalliseen tietovarantoon, josta niitä voidaan hyödyntää muun muassa raportointiin.

”Vaikka totesin käyttöönottoprojektin alun teettäneen hieman työtä, tilojemme sopimuskanta olisi joka tapauksessa ollut perattavana. Saamme käyttöönottoprojektissa kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun uuden palvelun käyttöönoton ohella käymme läpi nykyiset sopimuksemme. Tähän asti tilatietojen päivitys on tehty kerran vuodessa, joten odotamme innolla ajantasaisen ja aina tarvittaessa päivitettävän tilatietopalvelun käytännön hyötyjä ”, Hakala kertoo.

Modulon avulla yhtenäistetään pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä niiden tilatietoja ja -johtamisen toimintamalleja sekä saadaan valtionhallinnolle valtakunnallisesti laadukasta vertailutietoa. Tämä puolestaan tukee käynnissä olevan sote- ja pela-uudistuksen sekä hyvinvointialueiden tavoitetta kehittää pelastustoimea valtakunnallisesti.

Sujuva yhteistyö on herättänyt uusia ideoita

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Maakuntien tilakeskuksen yhteistyö Modulon käyttöönottoprojektissa on luistanut hyvin. Käyttöönotto on edellyttänyt Pirkanmaan pelastuslaitokselta aktiivisuutta ja herättänyt myös uusia tilatietopalvelun käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyviä ideoita.

Maakuntien tilakeskus kokosi aiemmin tänä vuonna hyvinvointialueiden valmistelutoimielimien kiinteistö- ja toimitilavalmistelijoiden verkoston, mikä on kerännyt paljon kiitosta. Mukana on myös pelastuslaitosten edustajia, mutta Hakala ja Kurppa pohtivat, hyötyisivätkö pelastuslaitokset jopa omasta vertaisverkostosta tai -tapaamisista.

”Eri aikaan tilatietopalvelun käyttöön ottaneet ja käyttöönottoa vielä harkitsevat pelastuslaitokset voisivat keskustella keskenään tilatietopalvelun hyödyntämisestä. Verkosto tarjoaisi paikan vertailla kokemuksia, jakaa parhaiksi havaittuja käytäntöjä sekä tarkastella tilatietopalvelun hyötyjä eri näkökulmista”, Kurppa luettelee.

”Pelastuslaitosten valmius lähteä mukaan tilatietopalveluun on vaihdellut jonkin verran. Osa pelastuslaitoksista on ollut aktiivisesti mukana alusta asti, osa on harkinnut jonkin aikaa ennen kuin on ottanut palvelun käyttöön. Vertaisverkosto tai yhteiset tapaamiset viitoittaisivat kaikille pelastuslaitoksille tietä eteenpäin”, Hakala tuumii.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa