Kuntien rakennustiedot kootaan valtakunnalliseen tietokantaan

perjantai 11.12.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen

Maakuntien tilakeskus on valinnut 24 kuntaa eri puolilta Suomea kuntien tilatietohankkeensa testaajakunniksi. Näiden kuntien kiinteistö- ja rakennustietojen avulla tilakeskus ja kunnat kehittävät yhdessä valtakunnallisen tilatietomallin ja ohjaavat kuntien tilajohtamisen suuntaa. Näin kaikkien maamme kuntien ulottuvilla on jatkossa helppokäyttöistä, digitaalista ja ajantasaista tietoa tilajohtamisen ja päätöksenteon tueksi.

On ollut ilo huomata, miten innokkaasti Kuntien tilatieto -hanke on kuntakentällä otettu vastaan. Valitsimme 85:stä aktiivisesti tilatietomallia kehittämässä mukana olevasta kunnasta 24 testaajakuntaa. Nämä kunnat ovat hyvä otos maamme kaikista kunnista: mukana on isoja ja pieniä, kasvavia ja taantuvia kuntia eri puolilta Suomea. Näiden kuntien nykyisten tilatietojen avulla viemme hanketta kohti konkretiaa. Tietojen keruu aloitettiin lokakuussa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marko Suomela.

Kuntien tilatieto -hankkeen testaajakunnat 2020-2021

Forssa Kirkkonummi Pori Ruovesi
Heinola Kotka Porvoo Sastamala
Heinävesi Kuopio Rauma Seinäjoki
Hollola Lapinlahti Rautavaara Tampere
Hyvinkää Lieksa Reisjärvi Teuva
Jyväskylä Muonio Rovaniemi Uusikaupunki

 

Hankkeen avulla testaajakunta saa kiinteistö- ja rakennustietonsa digitaaliseen ja ajantasaiseen tietokantaan. Maakuntien tilakeskuksen palvelun avulla kunnat voivat tuottaa tiedoista raportteja ja analyysejä, joita kunnan päätöksenteossa ja johtamisessa tarvitaan. Tiedolla johtaminen kehittää kiinteistönpitoa ja mahdollistaa säästöjä. Lisäksi kunta voi vertailla tietojaan eri maakuntien tunnuslukuihin, verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa ja jakaa keskenään parhaita käytäntöjä.

Edessä mittava tietojen yhtenäistämisen urakka

Maakuntien tilakeskuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kuntien ja kuntakonsernien tiloista sekä luoda tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Tehtävä on mittava, sillä kuntien ja kuntakonsernien omistuksessa on noin 62 000 rakennusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 50 miljoonaa kerrosneliömetriä ja tasearvo oli vuonna 2019 yhteensä 35 miljardia euroa. Kuntien rakennuskannassa ja toimitilajohtamisessa on jo aiemmin tunnistettu merkittävää kehitys- ja säästöpotentiaalia.

– Tuotimme nykyrekistereiden tarjoaman tiedon avulla ensimmäisen raportin kuntien ja kuntakonsernien omistamasta rakennuskannasta Totesimme tuolloin, ettei nykyrekisteriaineistojen avulla ole mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa kuntien toimitilakannasta. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja vuokra- ja muista ei-omistetuista kohteista. Lisäksi tilatietoja pitää yhtenäistää ja yhteismitallistaa, jolloin niitä voidaan vertailla, Suomela taustoittaa edessä olevaa työmäärää.

Valitut testaajakunnat siirtävät kiinteistö- ja rakennustietojaan yhteiselle tietoalustalle. Sen jälkeen testaajakunnat ovat ensimmäisinä määrittelemässä ja testaamassa käyttöliittymää, asiakasportaalia ja raportointia. Kunnat on myös kutsuttu Maakuntien tilakeskuksen järjestämään kuuteen tilajohtamista käsittelevään työpajaan.

Kun testaajakuntien tiedot on saatu harmonisoitua tietomallin mukaiseen tietoalustaan, mukaan otetaan loput jo hankkeen alkuvaiheessa tilatietojensa kehittämisestä kiinnostuneen kunnan tiedot. Tämän jälkeen mukaan voi ilmoittautua vapaasti. Lopputuloksena Suomen kunnilla on saatavilla helppokäyttöistä, digitaalista ja ajantasaista tietoa tilajohtamisensa tueksi.

***
Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa