Kuntien tilatietopalveluilla yli 150 sopimuskuntaa

torstai 24.03.2022 | Tilatietopalvelu

Jo 151 kuntaa on solminut Maakuntien tilakeskuksen kanssa sopimuksen kuntien tilatietopalveluista. Lisäksi jonossa vuoroaan odottaa noin 50 kuntaa, joiden edustajien kanssa parhaillaan kartoitetaan yhteistyömuotoja ja aloitusajankohtaa palveluiden käyttöönotoille. Vuoden 2022 kantavana teemana kuntamäärän lisäämisen ohella on kuitenkin yhteistuumin sopimuskuntien ja Maakuntien tilakeskuksen kesken parantaa tiedon laatua entisestään.

”Olemme yhdessä kuntien kanssa saaneet kehitettyä palveluita, toimintamalleja ja järjestelmien toiminnallisuuksia, joilla todella edesautetaan kunnan arjen tilahallintaa ja strategista tilajohtamista. Kun tilatietotietoja, -kustannuksia ja -investointeja on koottu yhteen ja yhteismitallistettu vertailukelpoisiksi, on ensimmäistä kertaa ollut myös mahdollista muodostaa valtakunnallista tilannekuvaa kuntien omistamista ja toimintaansa vuokraamista kohteista. Tällaisella tiedolla on tulevaisuudessa eri julkishallinnon tasoilla mielettömästi kysyntää. Sen kaikki ymmärtävät kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatietopalveluista vastaava projektipäällikkö Marko Suomela.

Suomela tietää, mistä puhuu. Hän on parin vuoden aikana osallistunut satoihin kuntien kanssa käytyihin keskusteluihin, vetänyt parisen kymmentä työpajaa ja ollut jatkuvasti kehittämässä palveluita edelleen yhdessä yksittäisen kunnan, pienen tai hieman suuremmankin kuntajoukon kanssa.

Kunta lyö tahdin tiedon määrälle ja laadulle

”Se on tämän jutun suola: pääsemme aidosti auttamaan kuntia ja tukemaan tilajohtamista”, Suomela toteaa ja viittaa Maakuntien tilakeskuksen kunnille suunnattujen palveluiden asiantuntijoihin eri puolilla Suomea: ”Kaikilla on kova tahto oikeasti saada asioita aikaan ja näkyviä tuloksia.”

Maakuntien tilakeskuksen jotkut asiantuntijat ovat keskittyneet uusien kuntien kanssa käytyihin keskusteluihin, toiset auttavat yhteistyössä pidemmällä olevia palveluiden käyttöönotoissa ja hyödyntämisessä. Suomela on usein mukana, kun kunnan tai parin kanssa halutaan testata erilaisia uusia ominaisuuksia, ideoida jotain aivan uutta tai tehdä suunnitelmia hieman pidemmällä tähtäimellä.

”Olemme valinneet tällaisen vaiheittain etenevän lähestymistavan palveluiden käyttöönottoon ja kehittämiseen, jotta kunnan voimavaroja voitaisiin käyttää mahdollisimman fiksusti. Jokainen kunta saa itse valita haluamansa tahdin ja sitoutumisen asteen. Joillekin sopii valmiiden palveluiden käyttöönotto, kun toiset haluavat olla mukana kädet savessa kehittämässä”, Suomela luonnehtii ja lupaa:

”Jatkamme samaa rataa. Tänä vuonna haluamme keskittyä tiedon laatuun ja nykyisten tietojen parantamiseen. Tämä tarkoittaa, että teemme entistä tiiviimpää ja syvempää yhteistyötä kuntien kanssa. On kaikkien etu, että analyysien taustalla on riittävä ja laadukas tietopohja. Ja kun korona hellittää, pääsemme Teamsin äärestä taas jalkautumaan ihan livenä kuntiin.”

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa