Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatietopalvelut saavat jatkoa Senaatti-kiinteistöissä

tiistai 14.06.2022 | Tilatietopalvelu

Senaatti-konserni uudelleenjärjestelee tilatietopalveluitaan kunnille ja hyvinvointialueille. Tytäryhtiö Maakuntien tilakeskuksen tähän asti kunnille tuottamat palvelut siirretään osaksi Senaatti-kiinteistöjä 1.10.2022 alkaen. Maakuntien tilakeskuksen muut palvelut ja osakekanta siirtyvät aiemmin kerrotusti hyvinvointialueille vuoden 2022 loppuun mennessä. Muutosten taustalla on Maakuntien tilakeskuksen nimeäminen lokakuussa 2021 hyvinvointialueiden lakisääteiseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi.

”Senaatille on luontevaa, että Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueiden osaamiskeskusroolin myötä kuntien tilatietopalvelut siirtyvät tytäryhtiöstämme emoyhtiöön. Myös Maakuntien tilakeskuksen kuntapuolen asiantuntijoiden työnantaja vaihtuu. Näin turvaamme asiakkaillemme hiljaisen tiedon siirtymisen organisaatiosta toiseen ja palveluiden saumattoman käytön”, Senaatti-konsernin konserninjohtaja ja Maakuntien tilakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Jari Sarjo kertoo.

Kansainvälisesti ainutlaatuista kuntien tilatieto-osaamista

Senaatti-konsernin tytäryhtiönä Maakuntien tilakeskus on muutamassa vuodessa rakentanut läheisessä yhteistyössä vapaaehtoisten kuntien kanssa palveluita kuntien arjen tilajohtamiseen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Palveluiden avulla on saatu ensimmäistä kertaa rakennettua valtakunnallista ja kansainvälisestikin ainutlaatuista tilannekuvaa kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista – niiden lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista.

”Olemme hyvin tyytyväisiä, että kuntien tilatietopalveluiden tarjonta jatkuu katkoitta Senaatissa. Palveluilla on aktiivisina asiakkaina jo lähes 170 kuntaa. Pisimpään mukana olleiden kuntien kanssa olemme päässeet toteuttamaan kuntakohtaisia tilajohtamisen kehitysohjelmia. Kukapa olisi reilu vuosi sitten uskonut, miten pitkälle ehdimme, kun käyttöönotimme ensimmäisiä digitaalisia palveluitamme”, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala sanoo.

Maakuntien tilakeskuksessa kunnille tuotettujen palveluiden henkilöstö siirtyy Senaatti-kiinteistöjen palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.10.2022 alkaen. Siirtyviä asiantuntijoita on yhteensä kymmenkunta, joista osa on aiemmin työskennellyt Senaatti-kiinteistöissä vastaavissa tehtävissä.

Maakuntien tilakeskuksen omistus siirtyy hyvinvointialueille

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta nimesi lokakuussa 2021 Maakuntien tilakeskuksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädännössä mainituksi valtakunnalliseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi. Maakuntien tilakeskus hallinnoi hyvinvointialueiden tilatietoja, tilojen kustannus- ja investointitietoja sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita. Valtioneuvostolle osaamiskeskus laatii selvityksiä hyvinvointialueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

”Hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle myös muita toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä, kun niistä valtion ohella tulee Maakuntien tilakeskuksen omistajia vuoden 2023 alkuun mennessä”, Sarjo kertoo ja jatkaa: ”Olemme valtiovarainministeriön johdolla aloittaneet valtion ja hyvinvointialueiden väliset keskustelut Maakuntien tilakeskuksen omistusjärjestelyiden muutoksista.”

 

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Vuonna 2022 toimintamme keskittyy vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Asiantuntija- ja digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa ja ratkaisuja arjen tilahallintaan sekä toimitila- ja kiinteistöjohtamisen strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. www.maakuntientilakeskus.fi

Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoksesta Puolustuskiinteistöistä. Konserniin kuuluvat myös Maakuntien tilakeskus Oy ja Senaatin Asema-alueet Oy. Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt ovat valtion liikelaitoksia, jotka kehittävät yhteistyössä asiakkaidensa kanssa tiloja ja työympäristöjä ja pitävät huolta valtion kiinteistövarallisuudesta. www.senaatti.fi

Lisätietoja

  • Maakuntien tilakeskus Oy:n kuntien tilatietopalveluiden projektipäällikkö Marko Suomela, p. 029 471 2020, marko.suomela@maakuntientilakeskus.fi
  • Maakuntien tilakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Latvala, p. 029 471 2002, jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
  • Senaatti-konsernin konserninjohtaja ja Maakuntien tilakeskuksen hallituksen puheenjohtaja Jari Sarjo, p. 050 040 5465, jari.sarjo@senaatti.fi

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa