Kuntien tilatietopalvelut jatkuvat Senaatti-kiinteistöissäkin Marko Suomelan vastuulla

maanantai 08.08.2022 | Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatietopalvelut siirtyvät osaksi Senaatti-kiinteistöjä 1.10.2022. Senaatti-kiinteistöt on nimittänyt uuden Kuntien tilatietopalveluyksikkönsä päälliköksi Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomelan. Suomelan vastuualueelle kuuluvat yksikön toiminnan rakentaminen ja kehittäminen. Suomela aloittaa tehtävässään lokakuun alussa.

Kuva Marko Suomelasta”Olen hyvin tyytyväinen, että kuntien tilatietopalvelut saavat saumattomasti jatkoa Senaatissa. On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä kuntien kanssa ja edistää valtakunnallisen tilannekuvan rakentumista kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista”, Suomela kertoo.

Suomelan tehtävänä on rakentaa ja kehittää Kuntien tilatietopalveluyksikön toimintaa vastaamaan kunta-asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita. Palveluiden aktiivisina asiakkaina on tällä hetkellä reilut 170 Manner-Suomen kuntaa. Kuntien tilatietopalveluyksikkö sijoitetaan Senaatti-kiinteistöjen organisaatioon, ja Suomela raportoi 1.10.2022 alkaen Senaatti-kiinteistöjen operatiiviselle johtajalle.

”Olemme yhdessä vapaaehtoisten kuntien kanssa kehittäneet palveluita, toimintamalleja ja järjestelmien toiminnallisuuksia kuntien arjen tilajohtamisen ja strategisen päätöksenteon tueksi. Tämän vuoden kantavana teemanamme on tiedon laadun ja jo olemassa olevien tietojen parantaminen”, Suomela kuvaa ja jatkaa:

”Senaatista tulee Maakuntien tilakeskuksen kuntapuolen asiantuntijoiden uusi työnantaja. Näin pystymme takaamaan kunta-asiakkaillemme sen, että hiljainen tieto siirtyy organisaatiosta toiseen ja palvelumme toimivat katkoitta.”

Kuntien tilatietopalveluiden siirron taustalla on Senaatti-konsernin kuntien ja hyvinvointialueiden tilatietopalveluidensa uudelleenjärjestely sekä tytäryhtiö Maakuntien tilakeskuksen nimeäminen lokakuussa 2021 hyvinvointialueiden lakisääteiseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi. Maakuntien tilakeskuksen tähän asti kunnille tuottamat palvelut siirretään osaksi Senaatti-kiinteistöjä 1.10.2022. Maakuntien tilakeskuksen muut palvelut ja osakekanta siirtyvät hyvinvointialueille vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

  • Maakuntien tilakeskus Oy:n kuntien tilatietopalveluiden projektipäällikkö Marko Suomela, p. 029 471 2020, marko.suomela@maakuntientilakeskus.fi
  • Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Tuomas Pusa, p. 050 390 2143, tuomas.pusa@senaatti.fi

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Vuonna 2022 toimintamme keskittyy vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen. Asiantuntija- ja digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa ja ratkaisuja arjen tilahallintaan sekä toimitila- ja kiinteistöjohtamisen strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. www.maakuntientilakeskus.fi

Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja sen tytärliikelaitoksesta Puolustuskiinteistöistä. Konserniin kuuluvat myös Maakuntien tilakeskus Oy ja Senaatin Asema-alueet Oy. Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt ovat valtion liikelaitoksia, jotka kehittävät yhteistyössä asiakkaidensa kanssa tiloja ja työympäristöjä ja pitävät huolta valtion kiinteistövarallisuudesta. www.senaatti.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa