Modulo-käyttöönottoprojektien kysely hyvinvointialueille

keskiviikko 07.12.2022 | Hyvinvointialue, Uudistamme palveluitamme, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskus kokoaa hyvinvointialueiden kokemuksia Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojekteista.

”Haluamme lyhyen kyselyn avulla selvittää, miten olemme onnistuneet ja miten yhteistyö on sujunut. Hyödynnämme tuloksia tulevissa kehitysprojekteissamme ja arjen asiakasyhteistyössämme”, kertoo tietopalvelujohtaja Ari Maaninen.

Kysely lähetetään kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-Yhtymän Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojektien ohjausryhmien jäsenille. Vastausaikaa on joulukuun 21. päivään asti.

Projekteista kohti jatkuvaa palveluiden käyttöä

Maakuntien tilakeskus aloitti yhteistyön hyvinvointialueiden kanssa kesällä 2021, kun hyvinvointialueet perustettiin ja väliaikaiset valmistelutoimielimet aloittivat valmistautumisen sote- ja pela-toimintojen siirtämiseksi kunnilta hyvinvointialueille. Ensimmäinen hyvinvointialue käynnisti Modulon käyttöönoton alkusyksystä 2021. Sittemmin Maakuntien tilakeskus on saanut vietyä Modulo-projekteja eteenpäin onnistuneesti kaikkien alueiden kanssa.

Käyttöönottoprojekteissa hyvinvointialueet ovat koonneet Modulo-tilatietopalveluun perus- ja lisätietoja alueellaan sijaitsevista tiloista. Näitä tietoja ovat esimerkiksi määrä-, pinta-ala-, talous-, käyttötarkoitus- ja vuokravastuutiedot.

”Tietojen perustan muodostivat Maakuntien tilakeskuksen Moduloon aiemmin kokoamat tiedot sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten käytössä olevista tiloista. Näyttäisi siltä, että hyvinvointialueet saavat käyttöönsä kaiken kaikkiaan yhteensä noin 9 400 kohdetta ja 11 miljoonaa neliötä”, Maaninen sanoo.

Vuodenvaihteessa 2022–2023 hyvinvointialueet siirtyvät projektityöskentelystä ensimmäisten tehtävien osalta jatkuvien palveluiden käyttäjiksi. Siirtymä projekteista jatkuviin palveluihin tapahtuu vaiheittain vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Maakuntien tilakeskus on toiminut lokakuusta 2021 asti hyvinvointialueiden valtakunnallisena ja lakisääteisenä kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskuksena. Osaamiskeskuksen omistavat jatkossa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-Yhtymä ja Suomen valtio.

Yhteisenä tavoitteena on turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla. Yhteen paikkaan kootut ajantasaiset ja yhteismitalliset tilatiedot tukevat hyvinvointialueiden päätöksentekoa sekä mahdollistavat valtakunnallisen kokonaiskuvan muodostamisen julkisista tiloista.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa