Modulo-tilatietopalvelu tarjoaa apua sote-kiinteistöjen johtamiseen

maanantai 31.08.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sote ja Siun sote pääsevät ensimmäisinä Maakuntien tilakeskuksen asiakkaina testaamaan Modulo-tilatietopalvelua. Takana on vuosien kehitystyö, eri järjestelmistä koottua ja tarkistettua kiinteistödataa sekä valtakunnallisesti yhdenmukaistettuja tietosisältöjä ja toimintamalleja.

Maakuntien tilakeskus on kehittänyt Modulo-tilatietopalvelua yhdessä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöasiantuntijoiden kanssa vuodesta 2017 lähtien. Tavoitteena on saada vaiheittain kaikki sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastustoimen kiinteistöt yhteen tietojärjestelmään ja rakentaa tilatietopalvelusta Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista.

– Testausvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien tilatiedot on saatu erinomaiselle tasolle. Pidän erittäin tärkeänä, että olemme rakentaneet palvelua läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja heidän tarpeitaan vastaavaksi, sanoo Maakuntien tilakeskuksen tietopalvelusta vastaava johtaja Ari Maaninen.

Modulo on päivittäisen tilajohtamisen työkalu, joka auttaa hallitsemaan muutoksia ennakoivasti ja tuottaa helposti hyödynnettävää tila- ja kustannustietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi investointien suunnittelussa. Samankaltaisten toimintojen toimitilakustannuksia vertailemalla koko Suomen tasolla on mahdollista parantaa julkisen sektorin tuottavuutta sekä tehostaa toimintaa.

– Sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille Modulosta on iso apu, sillä monilla ei itsellään ole resursseja kehittää isoja ratkaisuja. Palvelumme käyttö on helppo aloittaa, tieto on pääosin jo koottu ja toimialan parhaat osaajat ovat miettineet ratkaisuja kaikkien tarpeisiin. Modulo on synteesi sairaanhoitopiirien erilaisista tarpeista, ja nyt laajennamme sitä erityishuoltopiirien ja pelastuslaitosten tarpeisiin, Maaninen kertoo.

Vuoden loppuun kestävän testausvaiheen jälkeen asiakkaat voivat ottaa palvelun virallisesti käyttöön tammikuussa 2021.

Myös erityishuoltopiirit aloittavat Modulon käytön

Syyskuun alusta Modulon käyttöönottoon valmistautuvat myös Essote, Eksote, Soite ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä uutena asiakasryhmänä erityishuoltopiirit Vaalijala, Kårkulla ja KTO-VS. Myös tämä ryhmä voi halutessaan siirtyä Modulon käyttöön vuoden 2021 alusta.

– Tietojen pitäisi olla valmiina käyttöön vuoden loppuun mennessä, jotta raporteista ja analyyseistä saadaan luotettavia. Tässä tiedon tuottajilla on iso vastuu, mutta myös me tilakeskuksessa parannamme tiedon laatua jatkuvasti. Modulon käyttöönotto on tiivistä yhteistyötä, kertoo tilatietopalvelun projektipäällikkö Jouni Pääkkönen.

Tilatietopalvelun kehityslistan kärjessä on erilaisten raporttien suunnittelu asiakkaiden tarpeisiin. Syksyn aikana kehitetään muun muassa sisäisen vuokrauksen ja talouden raportointia, jotta sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kustannuksia voitaisiin vertailla luotettavasti valtakunnan tasolla.

Modulo-tilatietopalvelu on mittakaavassaan ainutlaatuinen ja Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Se mahdollistaa merkittävän tuottavuuden ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantamisen.

Modulo-tilatietopalvelun kick off -tilaisuus uusille sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien asiakkaille pidetään 3.9.2020 Teams-palaverina.

Lue asiakkaiden kokemuksia tilatietopalvelusta:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa