Modulo-tilatietopalvelun syksyn uudella käyttöönottoryhmällä odotukset korkealla 

tiistai 24.08.2021 | Tapahtumat, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Kuusi sairaanhoito- ja erityishuoltopiiriä kokoontui kesälomakauden päätteeksi käynnistämään Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoa omissa organisaatioissaan. Rima oli asetettu korkealle, sillä monelle Modulo oli jo entuudestaan tuttu. Osallistujat kertoivat odottavansa saavansa Modulon avulla uutta potkua tilahallintaansa. 

Parhaiden toimintatapojen jakamista, yhtenäisiä toimintamalleja eri puolille Suomea, piirien tietojen keskinäistä vertailtavuutta, vuokrien sopimushallintaa ja tietojärjestelmän käyttäjien tukemista sekä valmistautumista uusiin hyvinvointialueisiin – siinä muutamia useampaan kertaan nimettyjä toiveita uuden käyttöönottoryhmän aloituspalaveriin osallistuneilta. 

”Lista kuulostaa tutulta ja toteutettavalta. Osasimme tällaisia toiveita odottaakin, sillä tämä on jo neljäs Modulon käyttöönottoryhmämme ja mukana on entuudestaan tuttuja tilahallinnan ammattilaisia. Tämä ryhmä hyötyy kokemuksistamme edellisten kanssa, mikä edesauttaa yhdessä toteutettavan muutoksen läpivientiä eri sairaanhoito- ja erityishuoltopiireissä, jossa valmiudet ja resurssit käyttöönotoille vaihtelevat”, kertoo Modulo-tilatietopalvelun kaikissa käyttöönotoissa mukana ollut projektipäällikkö Jouni Pääkkönen. 

Käyttöönottoprojekti on aikataulutettu realistisesti ja vastuut ja tehtävät eri osapuolien välillä jaettu tarkasti. Näin projekti on saatu palasteltua helposti hallittaviin kokonaisuuksiin. 

”Kun kaikki saavat omat osuutensa hoidettua suunnitelmien mukaan, valmista on vuoden loppuun mennessä. Maakuntien tilakeskus on toki tukena koko projektin ajan. Itse asiassa tavoitteenamme on päästä yhdessä niin pitkälle, että käyttöönottoprojektin jälkeen kaikki osallistujaorganisaatiot voivat hyvin siirtyä suoraan seuraavaan etappiin, Modulon talousosion käyttöönottoprojektiin”, Pääkkönen jatkaa.  

Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoryhmän 4 osallistujat: 

 • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 • Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 • Vaalijalan kuntayhtymä 

Modulo-tilatietopalvelu on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Sen käyttäjiä ovat nyt kolmea lukuun ottamatta kaikki manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit. Lisäksi Moduloa käyttää yhä useampi pelastuslaitos.  

Modulo aikajanalla

Vuonna 2017 tilatietopalvelun kehittäminen maakuntia varten alkoi. Tietosisältöjä täydennettiin ja ajantasaistettiin yhdessä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa. 

Lokakuussa 2019 kaikki manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit saivat käyttöönsä tilatietopalvelun. 

Tammikuussa 2020 ensimmäiset sairaanhoitopiirit pilotoivat palvelua. Ensimmäisiin käyttöottoprojekteihin osallistuivat ryhmässä 1 

  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) 
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) 
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) 
  • Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) 
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) 
  • Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
  • Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) 

Syyskuussa 2020 myös ensimmäiset pelastuslaitokset aloittivat pilotti- ja käyttöönottoprojektinsa: 

  • Etelä-Karjalan pelastuslaitos (EKpelastus) 
  • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (KPpelastus) 
  • Satakunnan pelastuslaitos (Satapelastus) 
  • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (KUpelastus) 

Syyskuussa 2020 käynnistyi uusi Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoryhmä. Ryhmään 2 kuuluivat 

  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 
  • Eksote – Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
  • Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
  • KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä 

Tammikuussa 2021 Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoryhmät 1 ja 2 etenivät jo Modulon talousosion käyttöönottoon. 

Helmikuussa 2021 Modulo-tilatietopalvelun käyttöönoton aloitti projektiryhmä 3. Siihen osallistuivat  

  • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) 
  • Kårkulla samkommun 
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) 
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) 
  • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) 

Toukokuussa 2021 käynnistyi uusi käyttöönottoryhmä pelastuslaitoksille. Pelastuslaitosten käyttöönottoryhmään 2 kuuluivat 

  • Lapin pelastuslaitos
  • Kainuun pelastuslaitos 
  • Etelä-Savon pelastuslaitos (ESPL) 
  • Pohjois-Karjalan pelastuslaitos (PKpelastus) 
  • Päijät-Hämeen pelastuslaitos (PHPELA) 

Elokuussa 2021 myös käyttöönottoryhmä 3 aloitti Modulo-tilatietopalvelun talousosion käyttöönottoprojektit. 

Elokuussa 2021 käynnistyi myös aivan uusi, 4. käyttöönottoryhmä. Siihen ilmoittautuivat 

  • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
  • Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 
  • Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (LPSHP) 
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHHP) 
  • Sosteri – Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ISSHP) 
  • Vaalijalan kuntayhtymä 

Syyskuussa 2021 aloittaa käyttöönottoryhmä 3 pelastuslaitoksille. Siinä mukana ovat

  • Jokilaaksojen pelastuslaitos
  • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  • Pirkanmaan pelastuslaitos
  • Pohjanmaan pelastuslaitos

Lokakuussa 2021 Modulo-tilatietopalvelu avautuu uusien hyvinvointialueiden valmistelutoimielinten käyttöön. 

Tammikuussa 2022 Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoryhmä 4 voi jatkaa suoraan talousosion käyttöönottoprojekteihin. 

Vuonna 2022 loput manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit (Kymsote, HUS ja Eteva) voivat halutessaan ottaa käyttöönsä Modulo-tilatietopalvelun. 

Tammikuussa 2023 Modulo-tilatietopalvelu avautuu hyvinvointialueiden käyttöön.  

Lue lisää:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa