Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän uusi toimitilastrategia näyttää mallia hyvinvointialueille

keskiviikko 09.12.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) sai uuden toimitilastrategian vuosille 2020–2030. Strategian tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä ja samalla tuoda kustannussäästöjä. Maakuntien tilakeskus on toiminut strategiatyössä kumppanina ja luonut samalla valtakunnallista kiinteistö- ja toimitilastrategian mallia hyvinvointialueille.

PHHYKY:n visiona on saada hyvinvointikuntayhtymälle systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeita vastaavat tilat. Toimitilastrategian mukaan PHHYKY tehostaa tilankäyttöään 30 prosenttia sekä tiivistää ja jalostaa tilakantaansa uusien toimintamallien avulla. Jatkossa toimitilojen ja palveluverkon kehittäminen keskitetysti perustuu Modulo-tilatietopalvelusta saatavaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon.

Toimitilastrategiassa tulee hyvin esiin se, kuinka tärkeässä roolissa tieto on modernissa johtamisessa. Toimitilastrategiassa on tunnistettu muun muassa kuntayhtymän ja omistajastrategian sekä palveluverkon vaikutukset. Samat vaikuttavat tekijät on tunnistettu myös valtakunnallisessa kiinteistö- ja toimitilastrategiassa.

Maakuntien tilakeskus kehitti samanaikaisesti PHHYKY:n toimitilastrategian kanssa valtakunnallista kiinteistö- ja toimitilastrategiamallia. Se tukee tavoitteellista johtamista ja edistää kustannusvaikuttavuuden seurantaa. Mallia voivat hyödyntää Suomen kaikki sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, ja se voidaan laajentaa myös hyvinvointialueiden, kuntien ja pelastustoimen käyttöön.

Valtakunnallisessa mallissa huomioidaan toimitilan koko elinkaari, olipa kyseessä mikä tahansa hallintamuoto. Mallissa nostetaan esiin kokonaistaloudellisuus- ja ympäristönäkökulmat sekä toimitilojen soveltuvuus palveluiden tuottamiseen käyttäjäselvityksen avulla. Strategiassa tunnistetaan kaikki vaikuttavat tahot – organisaation johto, palvelutuotanto ja toimitilapalvelut – sekä niiden roolit ja vastuut. Tämä selkeyttää toimintaa ja tehostaa strategian toimeenpanoa.

Modulo-tilatietopalvelusta ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi

Systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat vaativat luetettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa tiloista, niiden käytöstä, käytettävyydestä ja kustannuksista.

Maakuntien tilakeskuksen ja sairaanhoitopiirien yhteistyönä kehitetty tilatietopalvelu Modulo on toimitilojen hallinnointiin kehitetty työkalu. Vuoden 2021 alusta sairaanhoitopiirien käytettävissä on valtakunnallinen tilatietopalvelu, joka mahdollistaa muun muassa:

  • tilojen kohdentamisen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille reaaliajassa
  • tilatehokkuuden arvioinnin
  • tilakustannusten kohdentamisen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti
  • tila- ja käyttötarkoitusluokittelun
  • reaaliaikaisen tilaseurannan ja -raportoinnin
  • palvelusegmenttien itsenäisen tilakannan seuraamisen

Myös PHHYKY ottaa Modulon käyttöön vuonna 2021, jolloin tiedolla johtaminen mahdollistaa entistä tehokkaamman ja tarkoituksenmukaisemman tilajohtamisen.

***
Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa