Paremman tilajohtamisen tarve on todellinen ja tahto yhteinen

torstai 11.06.2020 | Näkökulmat

Jukka Latvala.

Koko kevään kestäneet poikkeusolot eivät ole vielä lopullisesti ohi, mutta onneksi viime aikoina yhteiskunta on ottanut askelia kohti hieman normaalimpaa arkea. Pieni osoitus tervetulleesta paluusta päiväjärjestykseen tapahtui viime viikolla, kun Suomen hallitus kertoi ensimmäisistä linjauksistaan liittyen tuleviin sote-ratkaisuihin.

Valtakunnallisia tila-asioita koskevat keskeisimmät linjaukset liittyvät kiinteistöjen omistukseen ja digitalisaatioon. Kiinteistöt pysyvät jatkossa maakuntien omistuksessa eli keskitetyn omistajan mallia ei ole suunnitteilla. Linjauksissa painotettiin myös, että digiratkaisuissa on valtakunnallisesti paljon eroja. Jos otetaan käyttöön hyviä yhteisiä käytäntöjä, saavutetaan säästöjä ja tehokkuutta.

Maakuntien tilakeskuksessa on varauduttu kaikkiin sote-ratkaisumalleihin. Yhteistyö tulee olemaan keskeisin tekijä toimitilakäytäntöjen kehittämisessä, oli lopullinen malli mikä hyvänsä.

Aiemmin tehty yhteistyö ja keskustelut tilajohtamisen kehittämisestä sairaanhoitopiirien, maakuntavalmistelua tehneiden organisaatioiden sekä kuntien sote- ja pelastustoimijoiden kanssa, valavat hyvän perustan tilajohtamisen jatkokehitykselle. Valtaosa tehdystä työstä esimerkiksi tilahallintaan liittyen on hyödynnettävissä sellaisenaan.

Maakuntien tilakeskuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea kuntia tarjoamalla parempia työkaluja tilajohtamiseen. Ensi vuoden loppuun mennessä on tarkoitus muodostaa kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista sekä luoda tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle.

Tänä keväänä alkanut yhteistyö on jo nyt ollut hedelmällistä ja innostavaa. Heti ensimetreillä olemme havainneet, että tilajohtamisen kehittämiselle on kunnissa todellinen tarve ja tahto. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että kuntien toiveita ja tarpeita kartoittavan kyselymme vastaajista lähes neljä kymmenestä ilmoittautui mukaan tilajohtamaisen kehityshankkeeseen. Tämä kehitystyö ensimmäisen 85 kunnan kanssa alkaa syksyllä.

Kyselystä kävi myös ilmi, että monilla kunnilla tilajohtamiseen liittyvät asiat ovat hyvällä mallilla, toisilla haasteita on enemmän. Suurimpana yhteisenä haasteena useimmilla on taloustilanne. Kaikille yhteistä on halu kehittää parempia ratkaisuja. Erityisesti digitalisaatioon ja teknologian kehitykseen sekä vertailukelpoiseen ja yhdenmukaiseen tilatietoon liittyvät puutteet nousivat kyselyssä esille tärkeimpinä kehityskohteina.

Tieto ja tiedolla johtaminen tulevat olemaan tulevina vuosina yhteiskunnallisen kehityksen keskiössä. Sama koskee myös sote-ratkaisuja ja kuntien tilajohtamista. Tiedon ja yhteistyön varaan on jatkossakin hyvä rakentaa parempaa suomalaista tilajohtamista.

 

Jukka Latvala

Toimitusjohtaja

Maakuntien tilakeskus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa