Pelastuslaitoksille

Pelastuslaitoksille

Maakuntien tilakeskus tarjoaa pelastuslaitoksille tilatietopalveluitaan ja asiantuntemustaan. Yhteisenä tavoitteena on turvata hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvinvointialueet kokoavat perus-, käyttötarkoitus-, kunto-, korjaus- ja mahdolliset vuokravastuutiedot alueellaan sijaitsevista tiloista Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun. Tietojen perustan muodostavat tilakeskuksen Moduloon aiemmin kokoamat tiedot sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten käytössä olevista tiloista.

Yhteen paikkaan kootut helppokäyttöiset, ajantasaiset ja vertailukelpoiset tilatiedot ja niistä muodostettavat raportit tukevat arjen tilajohtamista ja strategista päätöksentekoa pelastuslaitoksissa ja hyvinvointialueilla.

Lue lisää