Maakuntien tilakeskus asiakkaidensa tukena sote- ja pela-valmistelussa

torstai 02.09.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia, Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskuksesta on nopeassa ajassa tullut asiakkaidensa tilatietojen ja tilajohtamisen strateginen yhteistyökumppani eri puolilla Suomea. Tilakeskuksen nykyiseen asiakaskuntaan kuuluvat sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Tilakeskus tukee myös sote- ja pela-uudistuksen eri osapuolia tilatietojen kokoamisessa ja esimerkiksi vuokranlaskennassa.

Maakuntien tilakeskuksen asiantuntijat 15 eri paikkakunnalla ovat vastanneet asiakaskunnan kasvuun ja palvelutarpeiden lisääntymiseen kehittämällä uusia sisäisiä ja ulkoisia toiminta- ja yhteistyömalleja.

”Aloitimme työn jo vuonna 2017, kun Maakuntien tilakeskus perustettiin Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi osana silloista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua. Kokosimme tietoja yhteistyössä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa ja käynnistimme samalla tilatietojärjestelmien kehitystyön. Kerätyt tiedot ovat meillä tallessa ja tietopalvelumme on kehittynyt huimaa tahtia tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme arkipäivän haasteiden myötä”, kertaa Maakuntien tilakeskuksen tietopalveluiden ja tietohallinnon johtaja Ari Maaninen.

Työn tuloksena kaikki manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä pelastuslaitokset ovat saaneet pääsyn Modulo-tilatietopalveluun. Lokakuussa 2021 Modulon on tarkoitus avautua myös hyvinvointialueiden tilavalmistelijoiden käyttöön.

Modulo on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Se on syksyyn 2021 mennessä käytössä 18 sairaanhoito- ja 5 erityishuoltopiirillä sekä 9 pelastuslaitoksella. Käyttäjinä ovat muun muassa yhtä lukuun ottamatta kaikki maakuntamalliset sairaanhoitopiirit. Näille tilatietojen kokoaminen hyvinvointialueiden käyttöön on suhteellisen suoraviivaista, koska tietoja päivitetään ja ylläpidetään jatkuvasti”, Maaninen kertoo.

Syksyn ja talven 2021 aikana mukaan voivat halutessaan liittyä myös loput pelastuslaitokset sekä kolme erityishuolto- tai sairaanhoitopiiriä, jotka eivät vielä ole Modulon aktiivikäyttäjiä. Edellisen sote-valmistelun yhteydessä koottuihin tietoihin pääsevät käsiksi myös kunnat, joista on tulossa tuhansien hyvinvointialueiden käyttämien tilojen vuokranantajia.

Tietoa ja tukea kohti hyvinvointialueita

Loppukesästä usean hyvinvointialueen valmistelutoimielinten jäsenet ja niiden nimeämät toimitilavalmistelijat ovat olleet yhteydessä Maakuntien tilakeskukseen. Tilakeskus on luvannut tukea muutosta kokoamillaan tiedoilla sekä jatkuvan digipalvelutarjontansa ja asiantuntija-apunsa avulla.

”Voimme syksyn aikana merkittävästi helpottaa ja sujuvoittaa tilavalmistelijoiden ja kuntien urakkaa kerätä tarvittavat tilatiedot. Hyvinvointialueidenhan on koottava tiedot ja kuntien annettava selvitykset sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä kuntien tiloihin liittyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä kunnalta vuokrattavista tiloista helmikuun loppuun mennessä”, Maaninen ennakoi.

Kunnista tulossa vuokranantaja hyvinvointialueiden tuhansille tiloille ja miljoonille neliöille

Edessä on mittava työ, sillä kunnilta on Maakuntien tilakeskuksen arvion mukaan siirtymässä hyvinvointialueiden vuokrattavaksi noin 4 500 kunnan omistamaa rakennusta, joista osasta vain yksittäisiä huoneita (esim. kouluterveydenhuollon tilat). Kuntien omistamissa hyvinvointialueille vuokrattaviksi siirtyvissä tiloissa on arviolta reilut neljä miljoonaa huoneistoneliömetriä.

Edellisen sote-valmistelun aikaan kunnat listasivat lisäksi reilut 2 000 vuokrattua rakennusta ja alle 1 000 rakennusta, joilla oli muu hallintamuoto tai joille ei ollut ilmoitettu hallintamuotoa lainkaan. Näissä neliöitä on arvioiden mukaan alle kaksi miljoonaa huoneistoneliömetriä.

”Kunnalta hyvinvointialueille siirtyvien omistettujen ja vuokrakohteiden määrittelytyö on useissa kunnissa vasta juuri käynnistynyt. Tuemme hyvinvointialueuudistusta ja siihen liittyvien tilatietojen kokoamista käytössämme olevien tietovarantojen, tietojärjestelmien ja yhdessä eri toimijoiden kanssa kehittämiemme toimintatapojen avulla”, Maaninen kertoo ja jatkaa:

”Kun uusi vuokra-asetus saadaan syksyn aikana voimaan, voimme tarjota kunnille Skenarios-palvelumme avulla helpon tien vuokranlaskentaan ja vuokrasopimusten laadintaan.”

Skenarios-palvelu on Maakuntien tilakeskuksen ja sen vetämän Kuntien tilatieto -hankkeen sopimuskuntien yhteistyössä kehittämä palvelu. Hankkeessa kootaan yhteen tietovarantoon kuntien käyttämien tilojen tekniset, kustannus-, investointi- ja mahdolliset vuokratiedot sekä yhtenäistetään tietoja niiden vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Samalla muodostetaan kokonaiskuvaa kuntien käytössä olevista omistamista ja vuokraamista tiloista ja niiden kustannuksista sekä tuotetaan raportteja tilajohtamisen ja päätöksenteon tueksi. Hankkeen rahoituksesta vastaa valtiovarainministeriö.

”Kuntien tilatieto -hankkeessa kunnille maksutta tarjottujen digityökalujen ja -palveluiden avulla Maakuntien tilakeskus tukee myös kuntia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisessa. Pelastuslaitoksethan toimivat Suomessa tällä hetkellä pitkälti kuntien omistamissa tiloissa”, Maaninen sanoo.

Kuntien tilatieto -hankkeen tilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut yli 42 prosenttia manner-Suomen kunnista. Tilakeskus on ehtinyt käydä hankeneuvotteluja jo 115 kunnan ja solmia tiedonsiirtosopimukset 87 kunnan kanssa. Hankkeeseen liittyminen on kunnille helppoa, vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätietoja

Ari Maaninen.

 

Maakuntien tilakeskus Oy
Ari Maaninen
johtaja, tietopalvelut ja tietohallinto
p. 029 471 2003
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa