Poikkeusoloista kohti jälleenrakennusta

maanantai 27.04.2020 | Näkökulmat

Jukka Latvala.

Elämme monessa mielessä poikkeuksellisia aikoja. Menneiden viikkojen aikana meillä monilla on mennyt arki uusiksi. Kukin meistä on kohdannut omat haasteensa niin töissä kuin kotona, ja yhdessä omissa yhteisöissämme olemme opetelleet elämään poikkeusaikaa ja ratkomaan monia ongelmia.

Kun katsomme eteenpäin, jää tästä ajasta käteen varmasti uusia oppeja. Siitäkin voimme olla varmoja, että elämän palautuessa normaalimpiin kantimiin, on meillä edessä vaikeitakin tilanteita, kun jälleenrakennamme yhteiskuntaa koronaviruksen jälkeiseen aikaan. Taloustilanne tulee haastamaan meitä kaikkia. Sen taklaamiseksi tarvitaan yhteistyötä sekä parhaita mahdollisia välineitä ja työkaluja.

Yksi keskeisistä Maakuntien tilakeskuksen tehtävistä on tukea kuntien tilajohtamista. Tarkoituksena on, että kunnilla on jatkossa käytössään ajantasaista ja helppokäyttöistä tilatietoa oman tilajohtamisensa tueksi. Kunnilla on mahdollisuus verrata kehittämillämme työkaluilla omia tietojaan kansallisiin tietoihin tai tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Projektin ensivaiheessa teemme yhteistyötä kuntien lisäksi muun muassa Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Tarkoituksenamme on tässäkin tapauksessa hyödyntää olemassa olevaa tietoa, joka luo pohjan ensimmäiselle kansalliselle tilannekuvalle. Tätä kuvaa täydennetään jatkossa kuntien omalla tiedolla.

Varsinaisen työn haluamme käynnistää kysymällä kunnilta tilajohtamiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista. Meille on ensiarvoisen tärkeää kuulla, miten kunnat itse näkevät tilanteensa ja sen, minkälaisia palveluja me voisimme heille tuottaa. Lähetämme huomenna kyselyn kaikkiin kuntiin.

Olemme jokaisesta kyselyyn saamastamme vastauksesta hyvin kiitollisia, sillä ne parantavat ymmärrystämme kuntien nykytilanteesta sekä auttavat meitä suuntaamaan kunnille jatkossa parhaita mahdollisia palveluja.

 

Jukka Latvala

Toimitusjohtaja

Maakuntien tilakeskus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa