Selvitys: sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien rakennushankkeiden investointibuumi taittumassa

keskiviikko 08.09.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskuksen tekemän selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on rakennushankkeiden investointisuunnitelmia yli viiden miljardin euron arvosta. Vuodesta 2021 näyttäisi tulevan käynnissä olevan investointibuumin vilkkain peruskorjausten, perusparannusten ja uudisrakentamisen aloitusvuosi. Tämän jälkeen vuosittainen trendi on selvästi laskeva.

Maakuntien tilakeskus selvitti kesällä 2021 Manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointeja. Piireillä on käynnissä tai suunnitteilla noin 170 rakennushanketta, joiden yhteenlaskettu arvo olisi toteutuessaan yli 5 miljardia euroa. Tästä vuosina 2021–2025 valmistuvien investointien arvo olisi 3,5 miljardia euroa.

– Investointien ennätysvuodet ovat seuranneet toisiaan, mutta nyt ensimmäistä kertaa näyttäisi siltä, että huippukausi olisi jäämässä taakse. Esimerkiksi valmistuvien hankkeiden kokonaisarvo tarkastelujakson 2021–2025 aikana arvioidaan olevan noin neljänneksen pienempi kuin tarkastelujaksolla 2020–2024. Tähän vaikuttavat ainakin osittain muutokset hankkeiden aikatauluissa sekä viimeaikaisten suurien sairaalahankkeiden valmistuminen, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Investointihankkeiden keskimääräiset vuosittaiset kulut lineaarisesti jaettuna

Selvityksessä ovat mukana manner-Suomen piirien vuosina 2021–2025 valmistuvaksi ilmoittamat peruskorjaus-, perusparannus- ja uudisrakennushankkeet, joiden kustannusarvio ylittää 0,5 miljoonaa euroa. Investointikustannukset sisältävät rakentamisen sekä kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset. Mukaan on luettu myös hankkeita, jotka valmistuvat vasta vuoden 2025 jälkeen, mutta jotka ovat jo alkaneet tai niistä on tehty investointipäätös.

Investointiennusteiden avulla kohti hyvinvointialueiden tarpeisiin sopivia tilaratkaisuja

Nyt neljättä kertaa julkaistuun investointiselvitykseen on sisällytetty kuluvan ja seuraavan neljän vuoden aikana valmistuvien hankkeiden bruttoaloja ja kustannuksia maakunnittain, muutamien alueiden investointitietoja asukasta kohden sekä listaus lähivuosien kymmenestä suurimmasta rakennushankkeesta.

– Tavoitteenamme oli luoda valtakunnallinen kokonaiskuva käynnissä olevien sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien rakennushankkeiden laajuudesta, kestoista ja kustannuksista. Tietojen avulla voimme tukea myös uusien hyvinvointialueiden valmistelua, Latvala kertoo.

– Jatkamme investointiselvityksien tekemistä, entistä täsmällisempien raporttien kehittämistä ja yhä tarkemman kokonaiskuvan muodostamista julkisesta toimitilakannasta, sen kustannuksista ja investointitarpeista. Laadukkaan tilatiedon avulla tilakeskus auttaa sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien – jatkossa hyvinvointialueiden – tilajohtamista keskittymään entistä terveempiin, turvallisempiin ja tarkoituksenmukaisempiin tilaratkaisuihin, Latvala summaa.

Kymmenen suurinta rakennushanketta vuonna 2021

Maakuntien tilakeskus teki selvitystä varten kyselyn sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille kesäkuussa 2021. Kysely toteutettiin uuden digitaalisen investointitietojen ilmoituspalvelun avulla. Palvelu sujuvoitti vapaaehtoisten piirien selvitykseen antamien tietojen ilmoitusprosessia, mikä puolestaan lisäsi annettujen tietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Palvelun pohjaksi rakennettu tietomalli mahdollistaa jatkossa aiempaa täsmällisemmän raportoinnin ja selvitysten väliset vertailut. Kun ilmoituspalvelu yhdistetään muuhun Maakuntien tilakeskuksen raportointipalveluun, investointitietojen seurantaa ja arviointimenetelmiä voidaan kehittää edelleen.

Lue koko selvitys

Median lisätieto- ja haastattelupyynnöt
Stana Porvali, viestinnän asiantuntija, Maakuntien tilakeskus
p. 029 471 2032, etunimi.sukunimi[at]maakuntientilakeskus.fi
 

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa