Satasote potkaisi tilatietojen nykytilaselvityksensä käyntiin

maanantai 04.10.2021 | Tapahtumat, Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Satakunnan hyvinvointialue ja Maakuntien tilakeskus käynnistivät alueen tilatietojen kokoamis- ja päivittämisprojektin syys-lokakuun taitteessa. Nykytilaselvityksen kick off -tilaisuudeksi nimetty tapahtuma oli ensimmäinen, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen toimitilavalmistelijan ja tilakeskuksen kesken.

”Satasotessa aloitimme kiinteistö- ja toimitilavalmistelut kesäkuussa. Kesän aikana selvitin tulevan kiinteistömurroksen lainsäädännön pelisääntöjä ja kartoitin alueemme toimijoiden tilatietojen tilannetta. Pikkuhiljaa olemme saaneet muodostettua kokonaiskuvaa siitä, miten iso urakka tässä vielä edessä onkaan”, Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka kertoo.

Kiinteistövalmistelijan tehtäviin kuuluu omaan valmistelualueeseen liittyvien selvitysten, kuten nykytilaselvityksen tekeminen. Kalenteriin on ympyröity punaisella päivämäärä 28.2.2022, jolloin on annettava selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten sekä kuntien tiloista, niihin liittyvistä vastuista ja sopimuksista.

”Alueellamme toimii 16 kuntaa, kaksi vapaaehtoista kuntayhtymää, yksi yhteistoiminta-alue sekä sairaanhoitopiiri ja pelastuslaitos. Kartoittamista siis riittää. Nykytilaselvitys on tärkeä, sillä se kertoo, mitä kiinteistöjä meillä on tällä hetkellä käytössämme. Se on tärkeä lähtökohta pohtiessamme tulevaa palveluverkkoa”, Hietapakka kertoo.

Modulo-tilatietopalvelun asiakaskeskeiselle kehittämiselle pilottikumppani Satasotesta

Satakunnan hyvinvointialue toimii Maakuntien tilakeskuksen pilottiyhteistyökumppanina Modulo-tilatietopalvelun kehittämisessä hyvinvointialueiden käyttöön. Modulo on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa.

”Satasote on meille monella tapaa luonteva pilottikumppani. Olemme pitkään tehneet yhteistyötä alueen moninaisten toimijoiden kanssa ja niiden tilatiedot ovat jo varsin kattavasti hallussamme. Alueen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä pelastuslaitos hyödyntävät käytössään olevien kiinteistöjen tilatietoja vuokrasopimuksineen Modulossa jatkuvasti. Alueen kunnat taas listasivat kiitettävästi tilatietojaan tietokantaamme edellisen sote-valmistelun yhteydessä. Kaikki tämä tieto muodostaa erittäin hyvän lähtökohdan hyvinvointialueiden valmistelutyöhön ja hyvinvointialueen toimitilajohtamiseen. Lisäksi alueen kunnista noin kolmasosa on mukana Kuntien tilatieto -hankkeessamme, jossa keräämme kuntien omistamien ja vuokraamien tilojen tietoja”, taustoittaa Maakuntien tilakeskuksen tilapalvelujohtaja Ari Maaninen.

Pilottikumppaniksi Satasote valikoitui myös aktiivisuutensa ansiosta. Se otti rohkeasti yhteyttä tilakeskukseen heti alkumetreillään ja sen jälkeen työtä on tehty rinta rinnan.

”On mukava päästä pallottelemaan mieltä askarruttavia asioita sellaisten kanssa, joilla on yhteinen intressi saada asiat maaliin. Pilottina tuomme peliin hyvinvointialueen valmistelun näkökulman. Maakuntien tilakeskus taas on kuunnellut tarpeitamme ja kehittänyt niiden pohjalta Moduloon hyvinvointialueita palvelevan toimintamallin. Järjestimme yhteistyössä kick-offin, jossa esittelimme eri toimijoille projektin tiekarttaa, aikatauluja, valittua toimintamallia tilatietojen läpikäymiseen, ensimmäisiä askelmerkkejä, käytössä olevia järjestelmiä, työkaluja ja vaikka mitä, Hietapakka luettelee.

Satasote ensimmäisenä hyvinvointialueena Modulo-tilatietopalveluun

Konkreettisin etu Satasotelle lienee ollut Modulon-tilatietopalvelun kehittäminen palvelemaan hyvinvointialuetta tilajohtamisen päivittäiseksi työkaluksi ja strategisen päätöksenteon tueksi. Kehitystyön tuloksena Satasote pääsi ensimmäisenä hyvinvointialueena Moduloon heti lokakuun alussa.

Muille hyvinvointialueilla palvelu on tarkoitus avata lokakuun puolen välin jälkeen, kun ensin Satasoten kanssa on päästy testaamaan syksynä aikana rakennettuja tietokantoja ja toimintoja.

”Me suomalaiset käytämme päivittäin tuhansia julkisia tiloja. Niissä tehdään töitä, harrastetaan, opitaan ja hoidetaan terveyttä. Kun tiloihin liittyvä data keskitetään yhteen paikkaan, jaetaan eri toimijoiden kesken ja yhdistetään tiedon käsittelyyn liittyvään osaamiseemme, voimme hyödyntää tietoa fiksusti ja turvata tulevaisuuden hyvinvointia”, Maaninen summaa valmistelun merkitystä ja kaikille suomalaisille yhteistä tavoitetilaa.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa