Valtakunnallinen vuokrasopimusmalli kuntien ja hyvinvointialueiden välille viittä vaille valmis

maanantai 04.04.2022 | Kehittäminen, Maakuntien tilakeskus, Hyvinvointialue, Uutiskirjeet, Vuokraus

Maakuntien tilakeskus on käynnistänyt Kuntatieto-projektin.

Maakuntien tilakeskus kokosi vuoden 2021 lopulla työryhmän pohtimaan valtakunnallista vuokramallia kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen vuokraukseen 1.1.2023 alkavalle kolmen vuoden ja mahdollisen optiovuoden siirtymäajaksi säädetylle sopimuskaudelle. Työ odottaa valtioneuvoston vuokra-asetuksen antamista ja sen mukaan ohjeistuksen viimeistelyä – muutoin kaikki on valmista.

”Odottelemme kovasti vuokra-asetusta, jonka pohjalta voimme hioa sopimusasiakirjat lopulliseen muotoon. Olemme siis jo työstäneet alustavat mallipohjat vuokrasopimukselle, yleisille vuokrasopimusehdoille ja rakennustyyppikohtaisille vastuunjakotaulukoille”, Maakuntien tilakeskuksen erityisasiantuntija Esko Korhonen kertoo. Korhonen toimii Maakuntien tilakeskuksen, Kuntaliiton ja KPMG:n muodostaman vuokrasopimusmallityöryhmän puheenjohtajana.

Vuokrasopimuksen, vuokrasopimusehtojen ja vastuunjakotaulukoiden lisäksi työryhmä näki välttämättömäksi laatia sopimusasiakirjojen soveltamisohjeet. Niitä tarvitaan antamaan lisävalaistusta mahdollisten tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi.

”Pyrimme työryhmässä ennakoimaan käytännön tulkintakysymyksiä, jotta saisimme sopimusasiakirjat kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön mahdollisimman nopeasti, kun vuokra-asetus on julkaistu. Aivan kaikkea ei toki pysty ennakoimaan, joten kun saamme viimeisteltyä asiakirjat asetuksen mukaisiksi, nähtäväksi jää, tarvitaanko työryhmän apua vielä joihinkin muihin käytännön tulkintoihin. Asiakirjamallit ovat kuitenkin pian vapaasti kaikkien kuntien ja hyvinvointialueiden käytettävissä”, Korhonen lupaa.

Varsinaisten vuokrasopimusten lisäksi työryhmä laati myös käyttöoikeussopimusmallin. Sitä on tarkoitus käyttää tilanteissa, joissa vuokrasopimusta ei voida kohdistaa tiettyyn tilaan, vaan tila voi vaihdella sopimuskauden aikana. Tällaisia tiloja voisivat työryhmän mukaan olla esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tarvitsemat toimitilat.

Yhteistyön sujuvuus ja riskienhallinta sopimusten onnistumisen tae

Korhonen korostaa, että valmistuva asiakirjapaketti on ohjeellinen. Vuokraosapuolet voivat ottaa sen käyttöönsä halutessaan. Mitään pakkoa ei ole.

”Tärkein anti moniammatillisen asiantuntijatyöryhmämme työstä on, että asioita voidaan katsoa monesta eri suunnasta. Hyviin kompromisseihin tarvitaan aina avointa keskustelua eri näkökulmista”, Korhonen sanoo ja jatkaa:

”Kunnille ja hyvinvointialueille antaisin ohjeeksi, että sopimuksia tehtäessä kannattaa pohtia mahdollisimman pitkälle myös riskien hallintaa ja yhteistyön sujuvuutta sopimusosapuolten välillä.”

Lisätietoja

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa