Maakuntien tilakeskus tukee valtakunnallista vuokrasopimusmallia

tiistai 07.12.2021 | Maakuntien tilakeskus, Hyvinvointialue, Uutiskirjeet, Vuokraus, Kehittäminen

Maakuntien tilakeskus on käynnistänyt Kuntatieto-projektin.

Valtakunnallisen vuokrasopimusmallin kehittämisen työryhmä aloitti toimintansa marraskuun 2021 lopulla. Sen tavoitteena on laatia kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen vuokraukseen 1.1.2023 alkavalle kolmen vuoden ja mahdollisen optiovuoden sopimuskaudelle valtakunnallinen vuokramalli, joka sisältää vuokrasopimuksen, yleiset vuokrasopimusehdot ja rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot.

”Saimme kunnilta ja hyvinvointialueilta useita yhteydenottoja, joissa tiedusteltiin, miten sote- ja pela-uudistuksessa tarvittavat uudet vuokrasopimukset olisivat järkevintä hoitaa. Nykyiset vuokrasopimukset kun vaihtelevat laatimisajankohdan mukaan paitsi kuntien välillä myös kuntien sisällä. Yhtenäiselle mallille on tunnistettu kasvava tarve sote- ja pela-uudistuksen edetessä”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen erityisasiantuntija Esko Korhonen.

Valtakunnallisesti kaikkia kuntia ja hyvinvointialueita hyödyttävässä työssä huomioidaan nykylainsäädännön lisäksi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain 22. pykälä sekä lausuntokierroksella parhaillaan oleva valtioneuvoston asetusluonnos kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä.

Yhtenäisen vuokrasopimusmallin piiriin jopa yli 5 000 kohdetta

Maakuntien tilakeskuksen arvion mukaan kunnat olisivat vuokraamassa hyvinvointialueille omistamiaan tiloja noin 4 500 sote-käytössä tällä hetkellä olevasta rakennuksesta. Näissä on yhteensä yli neljä miljoonaa bruttoneliömetriä. Lisäksi kuntien omistuksessa on yli 500 pelastustoimen käytössä olevaa kohdetta, jotka nekin on vuokrattava hyvinvointialueille 3+1-vuokrasopimuksella.

”Kyseessä on mittava työ, mutta se on nyt aloitettu. Tahtotilamme on tarjota kunnille ja hyvinvointialueille ensi vuoden alkupuolella konkreettisia työkaluja, joiden avulla voidaan turvata kansalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat”, Korhonen summaa.

Vuokrasopimusmallin kehittämisestä vastaavat yhteistyössä Kuntaliitto ja Maakuntien tilakeskus puheenjohtajanaan Korhonen. Ryhmässä ovat mukana Kuntaliitosta yhdyskunta ja ympäristö -yksikön tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi ja lakiyksikön johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff. Konsultointitukea tarjoavat KPMG:n liikejuridiikan asiantuntija Jaska Ikäheimonen, julkisen sektorin taloushallinnon neuvontapalveluista vastaava Anssi Koski ja vanhempi lakimies Ville Ikäheimonen. Maakuntien tilakeskuksesta työryhmässä vaikuttavat myös Kuntien tilatieto -hankkeen projektipäällikkö Marko Suomela ja hyvinvointialueiden Modulo-tilatietopalvelun tilatietoasiantuntija Mirko Ahonen.

”Kokoamme kaikki hyvinvointialueiden vuokrasopimukset Modulo-tilatietopalveluun – niin uudet kolmen vuoden plus mahdollisen optiovuoden mukaiset kuin kunnilta sellaisenaan hyvinvointialueille siirtyvät vuokrasopimukset. Hyvinvointialueiden kannattaa toimittaa siirtyvät sopimukset tilakeskukseen mahdollisimman pian, niin saamme ne käsiteltyä pois alta, ennen kuin 3+1-vuokrasopimuksia aletaan solmia”, Ahonen muistuttaa.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa