Kuntien ja piirien tilaselvitysten anto hyvinvointialueille lähenee

maanantai 14.02.2022 | Tilatietopalvelu, Maakuntien tilakeskus, Hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksella parannetaan ihmisten peruspalveluja. Uudistuksen toimeenpanolain pykälässä 26 on säädetty selvityksestä, joka kuntien sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien on annettava niiltä hyvinvointialueille siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja hyvinvointialueille vuokrattavista toimitiloista. Selvityksen takaraja on lain mukaan 28. helmikuuta 2022. Määräaika on siis sama kuin esimerkiksi selvityksillä kunnista hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista.

”Teemme yhteistyötä kaikkien hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa, jotta kaikkien sote- ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen tiedot saadaan yhden katon alle ja vertailukelpoisiksi. Työ on mittava, sillä esimerkiksi Manner-Suomen 293 kunnalla on hyvin monia tapoja ylläpitää ja raportoida tilatietojaan. Meillä on toki jo koottuna sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tiedot sekä niiden pelastuslaitosten ja kuntien tiedot, jotka vapaaehtoisesti ovat halunneet liittyä käyttämään palveluitamme jo aiemmin”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Tilatietojen kokoamisen tahti on kiihtynyt

Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien tilatietojen kokoamista koordinoivat käytännössä hyvinvointialueiden valmistelutoimielimet ja erityisesti niiden nimeämät kiinteistö- ja toimitilavastaavat. Maakuntien tilakeskus muodosti alkusyksystä 2021 heidän kanssaan toimitilavalmistelijoiden verkoston, joka tapaa säännöllisesti. Verkostossa tilannekatsaus on ollut selvä: kokoaminen on vielä hyvin monella hyvinvointialueella kesken, mutta etenee.

”Tämä näkyy meillä olevissa tiedoissa selkeästi. Vielä pari kuukautta sitten yksikään hyvinvointialue ei ollut kuitannut järjestelmässämme oman alueensa tietoja valmiiksi, vaikka monilla alueilla yksittäiset kunnat ehkä olivatkin saaneet jo urakkansa päätökseen. Kaksi viikkoa ennen helmikuun määräaikaa tilanne on toisin. Nyt tilatietopalvelussamme on seitsemän hyvinvointialuetta, joiden kohdetiedot ovat Modulossa valmiita. Toki näistäkin monet tarvitsevat vielä täydennyksiä esimerkiksi ajantasaisilla pohjakuvilla”, toteaa Latvala ja jatkaa:

”Olemme Maakuntien tilakeskuksessa tehneet viime kesästä asti paljon töitä sen eteen, että hyvinvointialueet saivat syksyllä käyttöönsä Modulo-tilatietopalvelumme, josta ne voivat nyt koostaa mahdollisimman helposti tarvitsemansa raportit.”

Lakisääteinen tilatietoselvitys turvaa tulevaisuuden hyvinvointia

Sen lisäksi, että tilat ja niiden tiedot saadaan hyvinvointialueilla yksiin kansiin eli Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun, tilaselvitys on tärkeä myös siksi, että lain mukaan hyvinvointialueen pitäisi ehtiä neuvottelemaan kunnan kanssa, mikäli alue katsoo, että siirtyvät toimitilat eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä. Selvityksen avulla voidaan myös tukea uusia aluevaltuutettuja ja heidän päätöksentekoaan heti maaliskuussa.

”Kunta voi toimeenpanolain mukaan täydentää selvitystään kesäkuun loppuun asti, jos toimitiloissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen. Tällä hetkellä tuntumamme on, että täydennyksiä tulee vielä paljon. Yhteinen tavoitteemme on kuitenkin selvä: haluamme turvata kaikille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset sote- ja pela-tilat”, sanoo Latvala.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa