Modulo-tilatietopalvelun käyttö yleistyy myös pelastuslaitoksissa

torstai 20.05.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Kuvituskuva

Lapin, Kainuun, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokset aloittivat toukokuun 2021 alkupuolella Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojektin. Projektissa pelastuslaitosten käytössä olevien tilojen tiedot, pohjakuvat ja sisäänvuokrasopimukset viedään yhtenäiseen tietovarantoon, josta niitä voidaan hyödyntää raportointiin ja tilajohtamiseen.

”Tämän on järjestyksessään jo toinen käyttöönottoprojekti pelastuslaitoksille. Viime syksyn (2020) ryhmässä olivat mukana Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Satakunnan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset. Projekti eteni suunnitellusti ja aikataulussa, joten pääsemme aloittamaan uuden ryhmän kanssa luottavaisin mielin”, nyt aloittavan käyttöönoton projektipäällikkö, tilatietoasiantuntija Osmo Knaappila kertoo Maakuntien tilakeskuksesta.

Kevätkaudella tarkoituksena on koota tarvittavat tiedot yhteen, jotta syksyllä tilojen taloustiedot voidaan kohdistaa oikein ja aloittaa erilaisten kustannusvaikutusten simulointi.

Toivelistalla läpinäkyvät ja yhtenäiset toimintamallit

Modulo-tilatietopalvelu on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä käyttäjien kanssa.

”Pelastuslaitokset toimivat erilaisissa tiloissa; on omia ja vuokratiloja, eikä vapaapalokuntiakaan sovi unohtaa. Niinpä esimerkiksi vuokrahintojen jyvitys samoissa tiloissa toimivan ensihoidon kanssa on pelastuslaitoksille tärkeää. Lisäksi vuokrahintoihin ja niiden kehitykseen toivotaan läpinäkyvyyttä. Modulon avulla pystymme vastaamaan näihin toiveisiin toimittamalla graafisen näkymän pelastuslaitosten käytössä oleviin tiloihin ja tilakustannuksiin. Se auttaa ymmärtämään kokonaisuutta omista ja vuokratuista tiloista: missä ja minkälaisia tiloja on, missä käytössä ne ovat sekä minkälaisia kustannuksia ne aiheuttavat. Tällä taas on suoria vaikutuksia esimerkiksi tilatarpeiden suunnitteluun, investointitarpeiden perustelemiseen ja entistä parempaan budjetointiin”, Knaappila summaa.

Modulon perusajatuksia onkin, että sen käytöstä saatavan tiedon avulla voidaan vähentää jatkuvasti nousevia tilakustannuksia, hallita muutoksia ennakoivasti sekä tuottaa helposti hyödynnettävää kiinteistötietoa päätöksenteon tueksi.

Helppokäyttöisellä, digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla tuetaan julkisten tilojen johtamista ja tulevaisuuden tilatarpeiden suunnittelua.

Tavoitteena saada mukaan kaikki Suomen pelastuslaitokset

Suomessa on tällä hetkellä 22 pelastuslaitosta. Niistä 9 on nyt mukana Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelussa. Lisäksi muutaman kanssa käydään parhaillaan keskusteluja, haluaisivatko he liittyä nopeasti vielä kevään ryhmään vai aloitettaisiinko projekti vasta syksyllä.

”Yhtenäistämme pelastuslaitosten kanssa läheisessä yhteistyössä niiden tilatietoja ja -johtamisen toimintamalleja. Samalla saamme valtionhallinnolle valtakunnallisesti laadukasta vertailutietoa pelastuslaitosten tiloista ja niiden kustannuksista. Niinpä tavoitteenamme ei ole enempää eikä vähempää kuin saada Moduloon mukaan kaikki Suomen pelastuslaitokset”, Knaappila visioi.

Tavoite ei ole tuulesta temmattu, sillä Maakuntien tilakeskus tekee laajasti yhteistyötä jo sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien lisäksi kuntien kanssa, jotka usein omistavat pelastuslaitosten käytössä olevat rakennukset.

”Toimintamme kulmakivinä voidaan pitää laajaa osaamistamme tilajohtamisessa, verkostomuotoisia yhteistyötä ja kehittämistä asiakkaiden kanssa sekä yhteistyöverkostoamme alan toimijoiden keskuudessa. Tälläkin hetkellä teemme yhteistyötä muun muassa valtiovarain-, sisä- ja ympäristöministeriön sekä Digi- ja väestötietoviraston, Tilastokeskuksen sekä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Osallistumme säännöllisesti myös esimerkiksi erilaisiin toimitila- ja kiinteistöjohtajien verkostotapaamisiin”, Knaappila luettelee.

Tilatietopalvelu on yksi osa valtion monivuotista toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on vuoteen 2029 mennessä tehostaa julkisen sektorin tilahallintaa ja pienentää rakennuskantaan liittyvää investointipainetta.

Modulo aikajanalla pelastuslaitoksille

Vuonna 2017 tilatietopalvelun kehittäminen maakuntia varten alkaa. Tietosisältöjä täydennetään ja ajantasaistetaan yhdessä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa.​ Pelastustoimen kiinteistötyöryhmä aloittaa toimintansa.

Lokakuussa 2019 kaikki sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit saavat käyttöönsä omia tietojaan Modulo-tilatietopalveluun.

Syyskuussa 2020 Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen, Satakunnan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset aloittavat ensimmäisinä pelastuslaitoksina Modulon käyttöönottoprojektin.

Toukokuussa 2021 käyttöönottoprojektiin osallistuneet pelastuslaitokset aloittavat Modulon tuotantokäytön.

Lapin, Kainuun, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokset aloittivat toisena ryhmänä Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojektin. Muut pelastuslaitokset voivat ilmoittautua syksyllä aloittavaan 3. ryhmään.

Syyskuussa 2021 pelastuslaitosten ryhmä 2 siirtyy käyttöönottoprojektista jatkuvan palvelun tuotantokäyttöön. Pelastuslaitosten Modulo-käyttöönoton ryhmä 3 aloittaa toimintansa.

Lue myös:

Lisätietoja:


Osmo Knaappila
projektipäällikkö
p. 029 471 2018
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus Oy

 

Jaa sosiaalisessa mediassa