Toimitilavalmistelijoiden verkostosta tukea sote- ja pela-suurmuutokseen

perjantai 01.10.2021 | Maakuntien tilakeskus, Tapahtumat, Uutiskirjeet, Kehittäminen

Kuvituskuva verkostosta

Maakuntien tilakeskus kutsui syyskuun lopulla kokoon hyvinvointialueiden valmistelutoimielimien toimitila- ja kiinteistövalmistelijat. Tilaisuuden tarkoituksena oli selvittää, olisiko vertaisverkostosta hyötyä matkalla kohti hyvinvointialueita.

Vastausta kysymykseen ei tarvinnut kauan odotella. Hyvinvointialueiden esittelykierroksella verkosto toivotettiin erittäin tervetulleeksi ja jopa odotetuksi yhteistyömuodoksi.

”Hyvinvointialueille on iso urakka koota tarvittavat tilatiedot yhteen helmikuun loppuun mennessä. Se on takaraja, jolloin alueella toimivien kuntien sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien on annettava selvitykset siirtyvistä tiloista, niihin liittyvistä vastuista ja sopimuksista. Haluamme tarjota hyvinvointialueiden ja kuntien käyttöön Maakuntien tilakeskuksen keräämän datan, hyväksi havaitut työkalut sekä nyt hyvinvointialueille myös uuden alustan kokemusten ja tietojen jakamiseen”, kertoo verkoston vetäjänä toimiva Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Verkoston tavoitteeksi asetettiin, että osallistujat voivat yhdessä pohtia erilaisia tilavalmistelijoille päänvaivaa aiheuttavia asioita ja nostaa esille ratkaisumalleja. Verkoston ydintä on hyödyntää olemassa olevia tietoja ja alan osaamista parhaalla mahdollisella tavalla.

”Maakuntien tilakeskus tekee tällä hetkellä yhteistyötä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten ja kuntien sekä nyt valmistelutoimielimien ja pian hyvinvointialueiden kanssa. Ymmärrämme siis eri toimijoiden lähtökohdat ja tulevaisuuden intressit, ja osaamme sovittaa niitä yhteen”, asiakaspäällikkö Heli Huopainen taustoittaa.

Hyvinvointialueiden tilavalmistelu etenee erilaista tahtia

Maakuntien tilakeskuksen roolina verkostossa on tarjota tukea hyvinvointialueisiin valmistautumisessa ja toimitilavalmistelijoiden tuentarpeiden kartoittamisessa sekä toimia verkoston kokoavana voimana. Tilakeskus on jo aloittanut työt hyvinvointialueiden ja kuntien tilatietojen kokoamisprosessin, vuokranlaskennan ja tarvittaessa myös vuokrasopimusten laadinnan tukemiseksi.

”Hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitila-asioiden valmistelu on organisoitu jokaisella alueella yksilöllisesti. Monilla alueille on käynnistetty työryhmiä, toisilla taas liikkeelle on lähdetty ensimmäiseksi yhteisen tiekartan laatimisesta. Joillain alueilla vasta rekrytoidaan ja nimitetään väkeä, kun parilla alueella tilatietojen kokoaminen kunnista on jo loppusuoralla. Vain aivan muutamalla alueella valmistelut ovat lähtökuopissa. Yhteistä on, että suurin osa on huolissaan käytettävissä olevasta ajasta”, Latvala summaa ja viittaa helmikuun viimeiseen päivään.

Tilakeskukselta tukea työkalujen ja toimintamallien muodossa

Maakuntien tilakeskus avaa kaikille hyvinvointialueille pääsyn Modulo-tilatietopalveluunsa sitä mukaan, kun yhteistyö kunkin hyvinvointialueen kanssa pääsee käyntiin. Hyvinvointialueet näkevät niiden sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten tilatiedot, jotka jo tekevät yhteistyötä tilakeskuksen kanssa. Lisäksi hyvinvointialueet pääsevät näkemään edellisen maakunta- ja sote-uudistuksen aikana kuntien syöttämät tiedot.

”Olemme valmistelleet suositeltavia toimintamalleja ja rakentaneet palveluamme hyvinvointialueita ajatellen. Pilotoimme parhaillaan toimintamallia hyvinvointialueen ja sen alueella toimivien kuntien yhteisestä tiedonkokoamisprosessista Satakunnan hyvinvointialueen kanssa. Satasote-pilotin tavoitteena on testata käytännössä työkalujen ja kehittämiemme toimintamallien käytettävyyttä. Pilotti hyödyttää kaikkia tilavalmistelijoita ja hyvinvointialueita”, sanoo Huopainen.

Toimitilavalmistelijoiden verkoston jäsenillä oli asiasta yhtenäinen näkemys. Tarvetta on juuri parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamisella, ”ettei tarvitse keksiä pyörää uudelleen”, kuten eräs osallistuja kiteytti.

”Osallistumme Maakuntien tilakeskuksesta oikein mielellämme hyvinvointialueen tilaisuuksiin, joissa käsitellään sote- ja pela-uudistuksen toimitila-asioita. Olemme esimerkiksi listanneet, miten tietojen kokoamisessa pääsee alkuun, minkälaista tietoa kannattaa kerätä missäkin vaiheessa ja mitkä ovat ne askelmerkit, joiden avulla hyvinvointialueen kiinteistö- tai toimitilavalmistelija saa tarvittavat tiedot koottua”, Huopainen toteaa.

***

Seuraava toimitilavalmistelijoiden verkoston tapaaminen pidetään ti 2.11.2021 klo 14.00-15.30 Teams-alustalla. Lähetämme nimetyille henkilöille kalenterikutsun. Lisätietoja asiakaspäällikkö Heli Huopaiselta, p. 029 471 2006, heli.huopainen@maakuntientilakeskus.fi.

Toimitilavalmistelijoiden verkostolla on käytössään Maakuntien tilakeskuksen Teams-kanava. Kanavan avulla jaetaan tilaisuuksien kutsuja, esitysmateriaaleja ja käydään keskusteluja osallistujien kesken. Lisätietoja asiakaspäällikkö Heli Huopaiselta, p. 029 471 2006, heli.huopainen@maakuntientilakeskus.fi.

***

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa