Taloustiedot entistä näkyvämpään rooliin Modulossa

keskiviikko 13.01.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Modulo-tilatietopalvelun käyttöönotto on edennyt pisteeseen, jossa taloustietoja syvennetään ensimmäisten sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa. Tämä on luonnollinen jatkumo palvelun kehittämisessä, jonka tarkoituksena on Modulon avulla auttaa vähentämään jatkuvasti nousevia tilakustannuksia ja hallitsemaan muutoksia ennakoivasti.

– Modulo tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa tilajohtamisen päätöksenteon tueksi. Eipä siis ihme, että seuraavaksi tartumme taloustietoihin. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa nykyisen toiminnan suhteuttamista Modulon toimintalogiikkaan ja Modulon tuottamiin hyötyihin yhteistyössä piirin tekniikan ja talouden kesken, kertoo Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Jouni Pääkkönen.

Tilatietopalvelu on yksi osa valtion monivuotista toimenpideohjelmaa, jolla parannetaan julkisen rakennuskannan hallintaa ja tietopohjaa. Palvelun ensivaiheen asiakkaita ovat sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastustoimen kiinteistö- ja taloushallinto. Vuoteen 2029 mennessä tavoitteena on tehostaa tilahallintaa ja pienentää julkisen sektorin rakennuskantaan liittyvää investointipainetta.

Modulon talousosion käyttöönotto on tarkoitettu kaikille tilatietopalvelun asiakkaille, joilla Modulo on päivittäiskäytössä niin kutsuttuna jatkuvana palveluna.

– Talouden käyttöönottoprojektiin osallistuu kanssamme 11 sairaanhoito- ja erityishuoltopiiristä heidän Modulo-pääkäyttäjänsä ja taloushallinnon yhteyshenkilönsä, kertoo Pääkkönen.

Talousosion käyttöönottoprojektin ensimmäinen ryhmä starttaa 14. tammikuuta 2021. Koko käyttöönottoprojekti on tarkoitus saada päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

– Haluamme jatkokehittää projektin aikana talousosiota yhdessä asiakkaidemme kanssa siten, että Modulo tarjoaisi apua vuoden 2022 budjetointiin. Valmiiksihan palvelu ei koskaan tule, sillä Maakuntien tilakeskuksen toiminnan ytimenä on jatkuva reagointi asiakkaidemme tarpeisiin ja niiden mukaan palvelujemme jatkokehittäminen, Pääkkönen sanoo.

Modulo-tilatietopalvelu sisältää tällä hetkellä seuraavat osiot:

  • tilatiedon visualisoinnin ja hallinnan
  • isäänvuokrasopimusrekisterin, sen ylläpidon ja hallinnoinnin
  • kiinteistörekisterin, sen ylläpidon ja hallinnoinnin
  • ulosvuokrauksen, sen hallinnan sekä laskutusaineiston kuukausittain
  • sisäisten vuokrien laskennan

***
Lue lisää:

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa