Asiakasportaalin käyttäjien määrä kasvussa

tiistai 06.04.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Käyttökokemuksia, Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskuksen Oma tila -asiakasportaalista on kevään 2021 aikana tullut monelle organisaatiolle tuttu väylä omiin tilatietoihin. Portaali avattiin sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten käyttöön joulukuussa 2020. Maaliskuusta 2021 asti myös kunta-asiakkaita on rekisteröitynyt mukaan.

”Kaikki Maakuntien tilakeskuksen asiakkaat, jotka ovat toimittaneet tila- ja kustannustietojaan meille, voivat halutessaan käyttää asiakasportaalia asioidessaan kanssamme. Sen avulla sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä pelastuslaitokset esimerkiksi toimittavat kiinteistötietojaantekevät erilaisia palvelupyyntöjä ja käyttävät Modulo-tilatietopalvelua”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen asiakaspalvelun kehityspäällikkö Irma Tanhola. 

Portaali helpottaa asiointia ja asioiden käsittelyn etenemisen seuraamista. Tietojen siirto on turvallista, ja annetut tiedot ohjautuvat vain asiakkaiden omiin organisaatioihin ja oikeille käyttäjille. Muut käyttäjät eivät siis pääse toisten organisaatioiden tietoihin. 

”Käyttäjähallinta on erittäin tärkeä osa Oma tilan tietoturvallista asiointia. Kiinnitämme siihen erityistä huomiota. Yleensä organisaatiolla on oma pääkäyttäjänsä, joka määrittelee, kenelle ja minkälaisia oikeuksia tietoihin annetaan”, Tanhola kertoo.

Kunnille asiakasportaalissa nähtävillä jo johtamisen koontiraportteja ja omat DVV-tiedot

Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto -hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat kevään aikana nopeasti lisänneet asiakasportaalin käyttöä. Hankkeessa on yhteistuumin kehitetty mm. strategiseen tilajohtamiseen tarvittavia koontiraportteja. 

”Raportteihin on koottu kuntien toiveiden mukaisesti dataa ja tietoja kunnan omistamistaj a vuokraamista tiloista, niiden kustannuksista ja investoinneista. Aivan uutena ominaisuutena tarjoamme mahdollisuuden vertailla oman kunnan tietoja valtakunnallisiikeskiarvoihin samankokoisissa tai -tyyppisissä kunnissa. Nämä raportit ja suora näkymä Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisterissä oleviin kunnan tietoihin ovat lisänneet Oma tila –asiakasportaalin käyttäjiä nopeaa tahtia”, taustoittaa Tanhola. 

Raporttien ja asiakasportaalin kehitystyö jatkuu

Alkuvuoden asiakastyytyväisyyskyselyn myötä Maakuntien tilakeskus lupasi keskittyvänsä entistä pontevammin tilatietojen raportointipalvelun kehittämiseen ja palvelusta saatavien hyötyjen viestimiseen. 

”Sovimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tilajohtamisen raportointiin valittavat keskeiset tunnusluvut ja valtakunnallisesti vertailtavat tiedot sekä kehitämme arjen toimitilahallintaa tukevaa raportointia. Kätevän väylän näihin tietoihin, raportteihin ja analyyseihin tarjoaa helppokäyttöinen asiakasportaalimme. On ilahduttavaa, että asiakkaamme ovat huomanneet saman ja käyttäjien määrä kasvoi esimerkiksi viime kuussa 40 prosenttia”, Tanhola sanoo.

Seuraava Oma tilan merkkipaalu on, kun kunta-asiakkaille avataan toukokuussa 2021 pääsy oman kunnan operatiivisiin dynaamisesti toimiviin raportteihinsa.  

 

Jaa sosiaalisessa mediassa