Tilainvestointien 5. valtakunnallinen selvitystyö käynnistyi

maanantai 10.01.2022 | Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Uutiskirjeet

Maakuntien tilakeskus käynnisti sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointien selvitystyön tammikuussa 2022. Selvityksessä kootaan päivitetyt tiedot piirien käynnissä olevista ja tulevista tilainvestoinneista, joiden arvioitu valmistumisaika on vuosina 2022–2026. Selvitys kattaa yli puolen miljoonan euron arvoiset rakennus- ja perusparannushankkeet Manner-Suomessa.

Selvityksen tavoitteena on muodostaa valtiolle sekä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireille valtakunnallinen kokonaiskuva käynnissä olevien ja tulevien rakennushankkeiden laajuudesta, kestoista ja kustannuksista. Tiedoilla tuetaan myös uusien hyvinvointialueiden valmistelua.

”Jatkamme investointiselvityksien tekemistä, entistä täsmällisempien raporttien kehittämistä ja yhä tarkemman kokonaiskuvan muodostamista julkisesta toimitilakannasta sekä sen kustannuksista ja investointitarpeista. Laadukkaan tilatiedon avulla autamme sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä jatkossa myös hyvinvointialueiden tilajohtamista keskittymään entistä terveempiin, turvallisempiin ja tarkoituksenmukaisempiin tilaratkaisuihin”, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala taustoittaa.

Investointien tiedot kerätään Maakuntien tilakeskuksen digitaaliseen investointitietojen ilmoituspalveluun. Tilakeskus julkaisee selontekonsa kevättalvella 2022 valtiovarainministeriölle ja muille hanketiedoista kiinnostuneille. Vuodesta 2023 alkaen Maakuntien tilakeskus tuottaa selvityksiä osana lainsäädännöllistä tehtäväänsä, kun se aloittaa toimintansa hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa