Kuntien tilatieto -hanke etenemässä toiseen tiedonkeruuvaiheeseen

maanantai 25.01.2021 | Kehittäminen, Uutiskirjeet

Kuntien tilatietojen yhteenkokoaminen etenee vauhdilla. Syksyllä 2020 alkaneessa tiedonkeruun ensimmäisessä vaiheessa 24 kuntaa siirsi tilatietonsa osaksi valtakunnallista tietokantaa ja raportointia. Keväällä 2021 mukaan kutsutaan noin 60 uutta kuntaa, jotka aiemmin ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan kehittää ja hyödyntää tilatietojaan yhdessä Maakuntien tilakeskuksen ja muiden maamme kuntien kanssa.

”Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä valtakunnallista tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä ja auttaa kuntia toimimaan kustannustehokkaasti tarpeitaan vastaavissa tiloissa. Tietojen karttuessa kunnat pääsevät analysoimaan ja vertailemaan tilatietojaan, kehittämään toimintaansa ja tekemään entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Tieto johtaa tuloksiin”, kertoo Kuntien tilatieto -hankkeen projektipäällikkö Marko Suomela Maakuntien tilakeskuksesta.

Tietomäärän vuoksi tietoja kootaan vaiheittain

Pelkästään kuntien ja kuntakonsernien omistamia rakennuksia on yli 62 000. Niiden tietojen kokoaminen ja yhteismitallistaminen onkin mittava hanke. Hankkeessa kunnat luovuttavat vapaaehtoisesti tietonsa omistamistaan ja vuokraamistaan kohteista Maakuntien tilakeskuksen käyttöön.

Ensimmäisessä vaiheessa, syyskuusta 2020 helmikuuhun 2021, 24 kunnan tiedot koottiin yhteen. Samalla kaikkien kehittämisestä kiinnostuneiden 85 kunnan kanssa kehitettiin tietomallia, sovittiin tarkasteltavista tiedoista ja otettiin ensiaskeleet raportoinnissa.

Nyt alkavaan toiseen vaiheeseen on kutsuttu mukaan seuraavat noin 60 kuntaa, jotka ovat aktiivisesti ottaneet osaa esimerkiksi Kuntien tilatieto -hankkeen suosittuihin työpajoihin.

”Muodostimme ensimmäisen kansallisen kuntien ja kuntakonsernien omistamien ja tilojen tilannekuvan syksyllä 2020 hyödyntämällä olemassa olevia rekistereitä. Huomasimme, että näiden rekisteritietojen avulla voimme muodostaa vain suurpiirteisen kuvan, sillä tarvitsemamme tiedot eivät aina olleet ajan tasalla, kattavia, eivätkä sisältäneet tietoja esim. vuokrakohteista. Nyt täydennämme pala palalta tätä kuvaa kuntien omilla tiedoilla”, Suomela taustoittaa.

Mitä nopeammin yhä useampi kunta osallistuu tietojensa jakamiseen yhtenäiseen tietokantaan, sitä nopeammin tiedoista saadaan ajantasaista, vertailukelpoista ja kuntien toiveiden mukaan räätälöityä tietoa ja raportteja digitaalisessa muodossa.

Kuntien tilatieto -hankkeeseen ovat tervetulleita mukaan kaikki Suomen kunnat. Mukaan lähteminen on helppoa; kunta toimittaa rakennuskantansa tila- ja taloustiedot Maakuntien tilakeskukselle siinä muodossa kuin kunta itse niitä käyttää.

Tavoitteena on tänä vuonna saada mukaan yhteensä noin 150 kunnan tiedot, jotta valtakunnallinen tilannekuva olisi riittävän tarkka, palvelisi päätöksentekoa ja kunnille olisi tarjolla kattavia vertailuraportteja.

”Onneksi meillä on hankkeellemme laaja-alainen tuki työn tilanneesta valtiovarainministeriöstä sekä projektin monialaisesta ohjausryhmästä ja jo mukana olevilta kunnilta. Yhteistyö ja yhteinen tahtotila tilatietojen ja toimintamallien uudistamiseen helpottavat varmasti loppujen kuntien päätöstä lähteä mukaan hankkeeseen”, Suomela pohtii edessä olevaa työsarkaa.

Kuntien tilatieto -hankkeen seuraava infotilaisuus kunnille pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 12–13 Teams-palaverina. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:
Marko Suomela
projektipäällikkö
p. 029 471 2020
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus Oy

 

Jaa sosiaalisessa mediassa