Kuntien tilatietojen kokoamisessa kiihdytetään tahtia – uusia kuntia pääsee mukaan hankkeeseen

keskiviikko 03.03.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen

Rovaniemen kaupungin Aaltokeskus (Lappia-talo, pääkirjasto ja kaupungintalo), kuva Rovaniemen kaupunki

Kuntien tilatieto -hanke kutsuu uusia kuntia mukaan. Vuosi sitten startannut hanke on otettu kuntakentällä tervetulleena vastaan. Kehittämistyöhön on tähän mennessä osallistunut jo neljäsosa maamme kunnista. Hankkeeseen mukaantulo on helppoa ja nopeaa; kunta toimittaa kiinteistö- ja rakennustietonsa yhteen paikkaan siinä muodossa kuin itse niitä käyttää.

Kuntien tilatieto -hankkeessa kootaan ja yhdenmukaistetaan kuntien tilatietoja ja tallennetaan tiedot yhteismitallisen tietomallin mukaiseen valtakunnalliseen tietovarastoon. Sieltä kunnat voivat käyttää, analysoida ja päivittää tilatietojaan tilajohtamisensa ja päätöksentekonsa tueksi. Samalla valtiolle muodostetaan kokonaiskuvaa Suomen kuntien käytössä olevasta rakennuskannasta.

”Suomen hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on tukea julkisen rakennuskannan hallintaa ja syventää tietopohjaa. Hankkeen toteutuksesta vastaa Maakuntien tilakeskus yhdessä kuntien kanssa ja rahoituksesta valtiovarainministeriö”, kertoo valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka toimii myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Kunta pääsee mukaan nopeasti ja helposti

Kuntien tilatieto -hanke on tarkoitettu kaikille Suomen kunnille. Jo lähes 90 kuntaa on ottanut osaa Maakuntien tilakeskuksen järjestämään kehitystyöhön infojen, työpajojen ja kyselyiden muodossa. Mukana on isoja ja pieniä, taantuvia ja kehittyviä kuntia eri puolilta Suomea Helsingistä Muonioon ja Uudestakaupungista Lieksaan. Tavoitteena on tänä vuonna saada mukaan noin 150 kunnan tiedot.

Kuva Pekka Latvalasta, Rovaniemen kaupungin toimitilakeskuksen päälliköstä
Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala, kuva Rovaniemen kaupunki

”Kannustan kaikkia kuntia lähtemään mukaan hankkeeseen. Se on helppoa, eikä maksa kuin sen vaivan, että lähettää olemassa olevat tiedot Maakuntien tilakeskukselle. Rovaniemi on mukana, koska haluamme tarjota kaupungin omille toiminnoille parhaat mahdolliset tilat kustannustehokkaasti. Niinpä digitaalinen ja reaaliaikainen tiedonhallinta on tätä päivää”, kertoo Rovaniemen tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja jatkaa:

”Meille tärkeää on saada myös vuokratilojen tiedot koottua ja yhteismitallistettua järkevään muotoon ja yhteen paikkaan omistettujen tilojen, niiden kustannus- ja investointitietojen kanssa, sillä vuokratilojen osuus on jo kolmannes kaikista tiloistamme.”

Kuntien tilatieto -hankkeen valtakunnalliseen tilatietokantaan liittyminen on helppoa ja maksutonta. Kunnan kira- ja taloustiedot omistetuista ja vuokratuista kohteista talletetaan yhteen yhtenäiseen digitietokantaan, jossa tietojen päivittäminen ja ajantasaistaminen on yksinkertaista. Kannasta tiedot taas ovat valmiina raportoitavassa ja vertailukelpoisessa muodossa. Huomioon on jo otettu kuntien nykyisin käytössä olevat järjestelmät, joihin tietoja on mahdollista edelleen siirtää. Kunta voi myös verkostoitua ja kehittää muiden osaajien kanssa järjestelmää sekä esittää toiveita, miten ja minkälaisia tietoja ylipäätään tilajohtamisessa käytetään ja raportoidaan. Lisäksi kuntien tietoja voidaan rikastaa muiden rekisterien ja avoimien lähteiden tiedoilla.

Kunta, tule mukaan valtakunnalliseen tilatietohankkeeseen

  1. Ilmoita kunnan halukkuudesta liittyä mukaan hankkeeseen Maakuntien tilakeskukselle: https://www.maakuntientilakeskus.fi/kuntien-tilatieto/
  2. Tilakeskus ja kunta sopivat alkuhaastattelusta, jossa käydään läpi kunkin kunnan yksilöllinen tilatietojen tilanne ja toiveet. Samalla Maakuntien tilakeskus kartoittaa yhteisiä aikatauluja.
  3. Tämän jälkeen solmitaan sopimus kunnan kiinteistö- ja rakennustietojen siirtämisestä ja käytöstä.
  4. Seuraavaksi kunta toimittaa rakennuskantansa tila- ja taloustiedot Maakuntien tilakeskukselle siinä muodossa kuin kunta itse niitä käyttää. Maakuntien tilakeskus huolehtii tietojen lisäämisestä ja yhtenäistämisestä tietoalustalle, josta kunta saa ne raportointi- ja analyysityökalun avulla käyttöönsä.
  5. Kunta voi osallistua Maakuntien tilakeskuksen järjestämiin infotilaisuuksiin, työpajoihin ja muuhun kehitystyöhön ja näin vaikuttaa kuntien tilajohtamisen suuntaan maanlaajuisesti.
  6. Kunta testaa tietojen ja raportoinnin käytettävyyttä asiakasportaalin avulla, ja saa näin johtamisen ja päätöksenteon tueksi käyttöönsä ajantasaista, vertailukelpoista ja kuntien toiveiden mukaan räätälöityä tietoa ja raportteja digitaalisessa muodossa. Halutessaan kunnan tietoja voidaan rikastaa myös muilla tietolähteillä, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteella.

Kuntien tilatieto -hankkeen aikajana

Talvella 2020 valtiovarainministeriön solmi Maakuntien tilakeskuksen kanssa palvelusopimuksen, joka määritti yrityksen tehtäväkenttää kuntien tilatietojen kokoajana tulevasta sote-ratkaisusta riippumatta.

Keväällä 2020 kuntien tarvekartoituksessa 85 kuntaa ilmoitti halukkuudestaan kehittää rakennuskantansa tilatietoja.

Syksyllä 2020 ensimmäisessä tiedonkeruuvaiheessa valittiin 24 kuntaa testaajakunniksi, joiden kiinteistö- ja rakennustietojen avulla aloitettiin valtakunnallisen tilatietomallin testaaminen.

Keväällä 2021 toisessa tiedonkeruuvaiheessa mukaan otetaan seuraavien 60 kehittäjäkunnan tiedot​.

Vuoden 2021 aikana tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan noin 150 kuntaa.

***

Kuva Marko Suomelasta

Lisätietoja:
Marko Suomela
projektipäällikkö
p. 029 471 2020
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus Oy

 

Jaa sosiaalisessa mediassa