Asiantuntija esittelyssä: Kirsi Vesaikko, Controller

perjantai 06.08.2021 | Maakuntien tilakeskus, Henkilöstö ja organisaatio, Uutiskirjeet, Rekrytointi

Kuva Kirsi VesaikostaNimeni on Kirsi Vesaikko, ja työskentelen Maakuntien tilakeskuksen taloushallinnon asiantuntijana nimikkeellä Controller. Koska tilakeskuksen toimintaa ja sen palveluita viedään määrätietoisesti ja rivakasti eteenpäin, on tärkeää, että talouden seuranta ja raportointi muuttuvat toiminnan mukana ja vastaavat tarpeitamme parhaalla mahdollisimmalla tavalla. Tilakeskuksen yleisen talousseurannan lisäksi teen myös kehitystyötä Modulo-tilatietopalvelun kehittämiseksi.

Modulo-tilatietopalvelussa olen tiiviisti mukana erilaisissa talouteen liittyvissä asiakasprojekteissa. Niissä tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakasorganisaatiomme sisäisen vuokran veloitusaineiston muodostaminen automaattisesti Modulo-tilatietopalvelussa. Tätä varten olemme koonneet ja jalostaneet tietoa esimerkiksi sairaanhoitopiirien käyttöomaisuusrekistereistä budjetteihin.

Konkreettinen työ asiakkaiden kanssa on antanut minulle valtavasti uutta näkökulmaa jatkokehitystarpeita silmällä pitäen. Useissa projekteissa olen nimettynä asiakasvastaavana myös luonut, kuvannut ja auttanut asiakkaitamme käyttöönottamaan aivan uusia prosesseja. Näiden projektien myötä käsitykseni on vahvistunut siitä, että Modulon avulla voimme tuoda asiakkaillemme huomattavia etuja taloutensa hallintaan. Asiakkaiden oman taloushallinnon ei esimerkiksi tarvitse syventyä sisäisen vuokran moninaisiin kysymyksiin, vaan he voivat käyttää aikansa oman taloushallintonsa kannalta keskeisempiin asioihin kuin erilaisiin päivityksiin ja rutiineihin.

Olemme asiakkaidemme apuna luomassa entistä läpinäkyvämpää ja vertailukelpoisempaa taloushallinnon jalostettua tilatietoa päätöksenteon tueksi.

Työpöydälläni on tällä hetkellä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien Modulon talousosion käyttöönottoprojektien suunnittelua ja pian käyttöönottoa. Jokainen Modulo-tilatietopalvelun käyttäjäorganisaatio on omanlaisensa ja niiden taloushallinnot hyvin erilaisia. Välitämme niille alan parhaita käytäntöjä esimerkiksi valtakunnallisen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Näin seurattavat tunnusluvut ja toimintatavat yhtenäistyvät.

Ja tokihan Maakuntien tilakeskuksen oma taloushallinto vaati huomiota ja talousasioiden työstämistä. Hiljattain valmistui kvartaaliraportti ja pian on taas budjetoinnin aika.

Koen työni yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Helppokäyttöisellä, digitaalisella, ajantasaisella ja valtakunnallisesti vertailukelpoisella tiedolla tuetaan julkisten tilojen johtamista, jotta tilat palvelisivat parhaalla mahdollisessa tavalla tulevaisuuden tarpeita. Itselleni on myös merkityksellistä, että edelleen kolmen vuoden jälkeen saan pistää itseäni likoon ja antaa parastani ihan joka päivä.

Minusta on palkitsevaa pohtia yhdessä asiakkaiden kanssa uudenlaisia käytäntöjä tilakustannusten läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja samalla minimoiden asiakkaiden omaa resurssointia. Mielenkiintoista onkin erilaisten ratkaisujen työstäminen. Tilakeskuksen asiakaskunnasta työskentelen lähinnä Moduloa käyttävien sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa. Lisäksi digipalvelumme toimittajayhteistyö on erityisen tärkeä osa työtäni nykyisen palvelun ja sen jatkokehityksen kannalta.

Päivittäisessä työssäni teen yhteistyötä myös tilakeskuksen oman väen kanssa sekä emoyhtiömme taloushallinon ja tilintarkastajiemme kanssa.  Maakuntien tilakeskukseen syntyi muutama vuosi sitten erityinen henki: Mikään ei tunnu mahdottomalta – on vain paljon asioita, jotka odottavat ratkaisuaan. Tilakeskuksen työntekijöitä yhdistääkin asiantuntijuuden lisäksi periksiantamaton, ratkaisuhakuinen ja yrittäjähenkinen työnteon tapa. Kokeilemme myös rohkeasti uutta. Tämä haastaa kokeneenkin konkarin ja samalla tarjoaa valtaisan mahdollisuuden hyödyntää omaa potentiaaliaan. Uuden edessä ei ennakolta ole olemassa sitä parasta toimintatapaa, vaan se työstetään yhdessä.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa