Asiantuntija esittelyssä: Mika Tammisto, asiakasvastaava

keskiviikko 29.12.2021 | Maakuntien tilakeskus, Henkilöstö ja organisaatio, Uutiskirjeet, Rekrytointi

Olen Mika Tammisto ja toimin Maakuntien tilakeskuksessa asiakasvastaavana. 

Tärkeimmät työtehtäväni liittyvät Kuntien tilatieto -hankkeeseen. Esittelen hanketta kuntien edustajille ja huolehdin yhteydenpidosta. Teen tiivistä yhteistyötä muun muassa kuntien tilahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden, teknisten johtajien sekä tila- ja kiinteistöpäälliköiden kanssa. Työpäiväni koostuvat pitkälti erilaisista sisäisistä ja ulkoisista palavereista sekä niiden valmistelusta. 

Työhöni kuuluu myös asiakaspalveluprosessien ja -järjestelmien kehittämistä. Lisäksi teen päivittäin asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy muun muassa vastauksien etsiminen kunta-asiakkaidemme kysymyksiin. Työni on vaihtelevaa ja vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä joustavuutta nopeasti vaihtelevissa ja toisinaan yllättävissäkin tilanteissa. 

Mielenkiintoiseksi työni tekee kiinteistöalan osaamiseni yhdistäminen erilaisiin tietojärjestelmiin ja kunta-asiakkaidemme vaihteleviin tilahallinnan lähtökohtiin. Koen onnistuneeni työssäni erityisesti silloin, kun löydämme uusia ratkaisuja helpottamaan asiakkaidemme tilahallinnan arkea. Palkitsevaa on myös nähdä uusien kuntien liittyvän Kuntien tilatieto -hankkeeseen ja tilatietojen kokoamisen edistyvän. 

Teemme tilakeskuksessa mielestäni tärkeää työtä, josta on paljon hyötyä asiakkaillemme. Kuntien tilatieto -hankkeessa tehtävänämme on muodostaa kokonaiskuva kuntien ja kuntayhtymien käytössä olevista tiloista sekä luoda tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Lopputuloksena kunnat saavat käyttöönsä oman tilajohtamisensa tueksi helppokäyttöistä, digitaalista ja ajantasaista tietoa, joka on koottu yhteen paikkaan. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kommentit tilatietopalvelujen hyödyllisyydestä ovat konkretisoineet minulle Maakuntien tilakeskuksen tärkeän tehtävän turvata tilatiedon avulla tulevaisuuden hyvinvointia. 

Tilakeskuksessa arvostetaan ratkaisukeskeisyyttä, oma-aloitteisuutta ja taitoa mukautua erilaisiin tilanteisiin. On myös hyvä ymmärtää kokonaisuuksia ja eri asioiden riippuvuuksia, sillä pienetkin asiat voivat vaikuttaa moneen. Lisäksi mahdollisiin ongelmatilanteisiin täytyy uskaltaa tarttua. Työn sujumisen kannalta tärkeää onkin kyky asettua asiakkaan asemaan ja tarkastella asioita hänen näkökulmastaan.  

Vaikka olen toiminut kiinteistöalalla erilaisissa tehtävissä 15 vuotta, Maakuntien tilakeskuksessa olen löytänyt alalle uutta näkökulmaa kuntasektorin tilajohtamisen perspektiivistä. Kuntien kiinteistö- ja toimitilakysymykset ovat nyt ja vastaisuudessa esillä muun muassa sote- ja pela-uudistuksen myötä.  

Tulevaisuudessa toimitilasuunnittelun keskiössä on ajattelun siirtäminen nykyistä vahvemmin tilojen ylläpidosta palvelujen ylläpitoon. Tilakeskuksen alan ammattilaiset kehittävätkin osaamistaan erityisesti asiakaspalvelun ja -ymmärryksen suuntaan. Asiakkaidemme tämänhetkisten tarpeiden tunnistaminen ja tulevien tarpeiden ennakointi edellyttävät koko ajan valppaana olemista ja asiakkaidemme kuuntelemista. Haluan tulevaisuudessa kehittää myös omaa osaamistani juuri tällä osa-alueella, jotta voimme yhdessä muiden tilakeskuslaisten kanssa vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä ennakoivammin.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa