Asiantuntija esittelyssä: Marko Suomela, projektipäällikkö

keskiviikko 27.10.2021 | Henkilöstö ja organisaatio, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Rekrytointi

Kuva Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomelasta

Olen Marko Suomela ja toimin Maakuntien tilakeskuksessa Kuntien tilatieto -hankkeen projektipäällikkönä.

Maakuntien tilakeskuksessa minua on aina kiinnostanut uusien toimintamallien kehittäminen. Olenkin päässyt tekemään kehitystyötä laajalla rintamalla aivan yrityksen alkuajoista lähtien. Tilakeskuksen rooli julkisena kiinteistötoimijana oli yksi avainsyy siihen, miksi hakeuduin töihin tilakeskukseen.

Tärkeimmät työtehtäväni liittyvät tällä hetkellä Kuntien tilatieto -hankkeeseen. Vastaan sen etenemisestä, resursseista ja aikatauluista. Palveluiden kehittäminen kunnille, valtakunnallisen tilannekuvan muodostaminen kuntien käytössä olevista tiloista ja yhtenäisen tietomallin luominen muodostavat suuren osan tehtävistäni.

Teen päivittäin yhteistyötä lukuisten asiakkaidemme ja kumppaneidemme sekä tietysti tilakeskuksen muiden ammattilaisten kanssa. Työpöydälläni on muun muassa alkukartoituksia hankkeeseen liittyvien uusien kuntien ja hanketöitä jo mukana olevien sopimuskuntien kanssa. Maakuntien tilakeskuksessa Kuntien tilatieto -hankkeen eteen työskentelee tusinan verran asiantuntijoita. Työtä on paljon, mutta tieto siitä, että ajantasaisella, digitaalisella ja helppokäyttöisellä tilatiedolla on paljon kysyntää, kannustaa eteenpäin.

Erityisen motivoivaa työssäni on uudenlaisten toimintamallien ja tietojärjestelmien toiminnallisuuksien kehittäminen uusinta digiteknologiaa hyödyntäen. Myös oppiminen ja uusiin asiakkaisiin tutustuminen innostavat työssä eteenpäin – elämähän on pohjimmiltaan uuden oppimista, vaikka kokemusta onkin jo ehtinyt kertyä runsaasti yli 30 vuoden työuralla. Hyvä projektipäällikkö on mielestäni paitsi laajakatseinen, rehellinen ja sisukas myös valmis sietämään epävarmuutta ja etsimään uusia ratkaisuja.

Meillä Maakuntien tilakeskuksessa on hyvä yhteishenki ja mukava työporukka, joka koostuu eri alojen osaajista. Kaikkia tilakeskuslaisia yhdistää halu edistää yhteiskunnan hyvinvointia, avoin asenne, rohkeus kohdata haasteita sekä aktiivisuus tarttua erilaisiin työtehtäviin. Myös yrittäjähenkisyys on tärkeä ominaisuus. Maakuntien tilakeskuksessa arvostetaan hyvää yhteishenkeä ja toisten auttamista. Myös kyky itsenäiseen työskentelyyn, varsinkin etätyössä, on noussut keskeiseksi taidoksi.

Koen työni Maakuntien tilakeskuksessa yhteiskunnallisesti tärkeäksi. Ajantasaisella, valtakunnallisesti vertailukelpoisella ja helppokäyttöisellä tilatiedolla tuemme julkisten tilojen johtamista, jotta tilat palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden tarpeita.

Parasta työssäni ovat asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kommentit tilatietopalvelujen hyödyllisyydestä sekä se, että tällaisille palveluille todetaan todella olevan tarvetta. Tällöin myös konkretisoituu Maakuntien tilakeskuksen tärkeä tehtävä turvata tilatiedon avulla tulevaisuuden hyvinvointia.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa