Asiantuntija esittelyssä: Susanna Halla, projektipäällikkö

torstai 24.03.2022 | Maakuntien tilakeskus, Henkilöstö ja organisaatio, Tilatietopalvelu, Rekrytointi

Nimeni on Susanna Halla, ja työskentelen Maakuntien tilakeskuksessa projektipäällikkönä.

Tärkeimmät työtehtäväni liittyvät Modulo-tilatietopalvelumme käyttöönottoihin kahdella hyvinvointialueella. Projektipäällikkönä olen vastuussa käyttöönottojen etenemisestä ja asiakkaidemme tukemisesta. Tehtäviini kuuluu myös hyvinvointialueiden tilatietojen koordinoinnin ja ylläpidon tehtäviä, kuten tietojen sisällön ja laadun tarkistamista sekä raportointia.

Luonnehdin usein työtäni näköalapaikaksi Suomen sote-puolen digitaalisen tilajohtamisen työkalun kehittämiseen ja käyttöönottoon. Hyvinvointialueuudistus tuo mukanaan runsaasti muutoksia, ja Maakuntien tilakeskuksessa tärkein tehtävämme on tukea asiakkaitamme muutosten keskellä tilatietopalvelumme avulla. Maakuntien tilakeskuksen ja hyvinvointialueiden yhteistyötä havainnollistaa hyvin mielikuva siitä, ettemme istu pöydän eri puolilla vaan luomme yhdessä hyvinvointialueiden tulevaisuutta – rakennamme siltaa samalla kun ylitämme jokea.

Tilatietopalvelumme käyttöönottoprojektit ovat hyvinvointialueilla eri vaiheissa: joillakin ollaan jo pitkällä, toisilla puolestaan otetaan ensi askeleita yhteistyössä. Onnistuakseni työssäni minun on tunnettava vastuullani olevat hyvinvointialueet ja oltava tarkkaan selvillä, missä käyttöönoton vaiheessa mikin hyvinvointialue on. Näin pystyn tarkastelemaan muutoksia ja mahdollisia haasteita asiakkaan näkökulmasta.

Työskentelemme tilakeskuksessa tilatiedon parissa, mutta tilatieto käsitteenä on oikeastaan iso sateenvarjo, jonka alle mahtuu erilaisia työtehtäviä ja monenlaista osaamista. Omassa työssäni tarvitsen muun muassa ymmärrystä kiinteistöliiketoiminnasta, tilatietojärjestelmistä ja palveluistamme sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Kyky toimia erilaisissa ryhmissä niin asiakkaidemme kuin oman talon ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa on avainasemassa työtehtävieni menestyksekkäässä hoitamisessa.

Projektipäällikön työssä on tärkeä olla sopeutuvainen erilaisiin ja vaihteleviin tilanteisiin. Mielestäni hyvä projektipäällikkö on ennen kaikkea muuntautumiskykyinen ja valmis siihen, että asiat ja tilanteet muuttuvat. Taitavan projektipäällikön ominaisuutena näen myös halun hyvän toimintaympäristön luomiseen sekä asiakkaille että työyhteisön sisällä.

Maakuntien tilakeskuksessa arvostetaan monenlaista osaamista. Työntekijöitä yhdistää halu kehittää uutta ja kehittyä itsekin. On ollut hienoa huomata, miten eri tehtävissä työskentelevät tekevät saumattomasti yhteistyötä ja jakavat osaamistaan auttaakseen ja neuvoakseen työkavereitaan. Pienikin vinkki voi helpottaa ja nopeuttaa toisen työtehtävien tekemistä.

Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa